Reč farieb

Reč farieb

23.9.2016 v kategórii Wellness, autor Nina Bednáriková foto: iStock.com

Prítomnosť farieb je taká samozrejmá, že len málokto si uvedomuje ich obrovský význam a vplyv na človeka. Zohrávajú v našich životoch dôležitú úlohu a prinášajú so sebou množstvo informácií, ktoré dokážu prezradiť aj to, ako sa práve cítite alebo akú máte náladu

Farby mali dôležitú symbolickú úlohu už v staroveku. Ich význam je teda predmetom záujmu a skúmania už po státisíce rokov, výsledkom čoho je množstvo teórií a štúdií. Jednou z nich je napríklad Náuka o farbách od Johanna Wolfganga von Goetheho. Práve Goethe dal do úzkej súvislosti farby a city. Skúmal ich vplyv na ľudské zmysly a psychiku.

Učenie o farbách je Goetheho životným dielom, ktoré dodnes nestratilo na aktuálnosti a význame. Spočíva vo farebnom kruhu, ktorý tvoria tri základné alebo tzv. primárne farby (modrá, červená, žltá). Z nich je možné namiešať sekundárne, teda zmiešané farby (fialová, oranžová, zelená). Okrem toho existuje v rámci farieb mnoho ďalších delení na teplé (červená, oranžová, žltá) a studené (modrá, fialová, zelená) alebo neutrálne, bledé, tmavé farby a iné.

Vnímanie farieb závisí od kultúrneho prostredia, od historických, sociálnych a psychologických vplyvov. Ale aj od veku, pretože v priebehu rokov sa vnímanie mení. Vo všeobecnosti však platí, že tmavé farby vyjadrujú smútok a pestré, ako sú červená či žltá, zase radosť. Každej farbe sa prisudzuje určitý symbol, ktorý hovorí, alebo aspoň naznačuje náladu, pocity a aktuálny psychický stav človeka. Ich symbolika nás sprevádza každý deň.

Symbolika farieb

Čierna – farba noci, smútku a nešťastia

Šedá – neutrálna, priemerná farba, ktorá vyjadruje utiahnutosť a zdržanlivosť

Biela – symbol svetla, mieru, nevinnosti, čistoty a poriadku

Viete, že v Japonsku sa biela farba spája so smútkom a pohrebmi?

Žltá – symbol svetla, slnka, zlata, jari, mladosti, optimizmu a dobrej nálady, ale aj farba závisti

Oranžová – symbolizuje slnko, teplo, zlato, lesk, je oživujúcou farbou, ktorá pôsobí radostne a šťastne

Viete, že oranžová farba je medzinárodnou farbou bezpečia?

Červená – veľmi intenzívna a dynamická farba života a energie, symbolizuje krv, oheň, lásku, i vášeň, vo väčšej miere však môže vyvolávať agresiu, podráždenie a nervozitu

Viete, že nižšia obľuba červenej farby vraj vyjadruje strach zo života?

Fialová – symbol duchovna, farba, ktorá pôsobí magicky a tajuplne

Modrá – symbolizuje nebo, vzduch, vodu, vernosť, upokojuje, uvoľňuje a má ochladzujúci vplyv

Zelená farba – symbol nádeje a priateľstva, prírody, upokojuje a vytvára rovnováhu a harmóniu

Viete, že až do stredoveku bola zelená považovaná za farbu lásky?

Hnedá – symbolizuje domov, istotu, tradície, bezpečnosť, je farbou, ktorá pôsobí stabilne, vážne a solídne

Farby zohrávajú v živote oveľa dôležitejšiu úlohu, ako by sme očakávali. To, že niektorú preferujete viac hovorí nielen o tom, čo sa vám páči, ale aj o tom, v akom fyzickom a psychickom stave sa práve nachádzate. Aj obyčajným výberom šiat sa prejavujete a hovoríte o svojich aktuálnych náladách a pocitoch. Každý má určité farby radšej a cíti sa v nich lepšie ako v ostatných. Psychológia dokonca používa farby na diagnostiku osobnosti. Akú farbu preferujete vy? Čo o vás prezrádza vaša obľúbená farba?

Ľudia, ktorí dávajú prednosť

čiernej farbe – väčšinou dôrazne vyjadrujú svoj protest proti určitému stavu, sú konzervatívni a sofistikovaní,

šedej farbe – majú snahu odlúčiť sa od spoločnosti alebo kolektívu, ich prianím je zostať v ústraní,

bielej farbe – sú väčšinou nedôverčiví a skľúčení, majú radi čistotu a poriadok,

žltej farbe – snažia sa začleniť do sveta, ale zároveň sa vyslobodiť od bežných problémov; chcú žiť s nádejou a očakávať šťastie,

oranžovej farbe – sa vedia radovať zo života, sú sebavedomí, vnútorne nezávislí, zmierení s vlastným ja; našli si svoje miesto v spoločnosti, kde sa cítia dobre,

červenej farbe – prežívajú svoj život naplno; sú väčšinou impulzívni, rázni, sebavedomí, túžia po úspechu a víťazstve,

fialovej farbe – snažia sa oslniť svoje okolie, túžia po porozumení,

modrej farbe – sú väčšinou zdržanliví, mlčanliví, vedia sa ovládať, ľudia sú tichší, ale spoľahliví, zodpovední,

zelenej farbe – snažia sa urobiť dojem, sú hrdí, stáli v názoroch a vedia sa ovládať, potrebujú cítiť uznanie svojho okolia a môžu niekedy dávať najavo nadradenosť,

hnedej farbe – sú stabilní, priateľskí a rodinne založení.

Dnes už je vedecky dokázané, že farby majú veľký vplyv na duševný, ale aj zdravotný stav človeka. Skúmaním liečivých účinkov na človeka sa zaoberá KOLORTERAPIA – liečba farbami, ktorá sa používa ako doplnok klasickej liečebnej metódy. Ide o alternatívnu terapiu, ktorá je založená napr. na tom, že červená stimuluje telo a myseľ, žltá nervy, modrá má upokojujúce účinky a pod.

Znakom, že farby majú vplyv na človeka je i fakt, že sa ich použitie starostlivo a citlivo zvažuje s dôrazom na stanovené ciele, a to v marketingu, umení, dizajne, či iných oblastiach života. Všade sú farby považované za veľmi dôležitú zložku, ktorá dokáže ovplyvniť správanie, pocity, nálady, ale aj rozhodovanie človeka. Sú nástrojom komunikácie, ale aj zdrojom radosti. Veď, aký by bol už len svet bez farieb?

Použitý zdroj: Veľká kniha farieb od Jany Dannhoverovej, 2012

 

Komentáre