Akú úlohu zohráva osobný tréner vo fitness centre?

Diana Mašlejová | 21. september 2017
Akú úlohu zohráva osobný tréner vo fitness centre?

Hneď, ako na dvere zaklope sychravé jesenné počasie, fitness centrá začínajú praskať vo švíkoch. Nepochybne pozitívnou správou je fakt, že vyzerať fit a zdravo už nie je len prechodným módnym trendom – správny životný štýl sa pomaly, no isto stáva prirodzenou nutnosťou. Osobný tréner Andrej Seidl nám to vysvetlil.

Keď som prvýkrát začala navštevovať fitness centrum, nad voľbou osobného trénera som vôbec neuvažovala. Musím sa priznať, že som túto možnosť vnímala ako zbytočný benefit. Akú úlohu teda zohráva osobný tréner vo fitness centre?

Osobný tréner zohráva vo fitness centre veľmi dôležitú úlohu. Každý dobrý tréner by si mal spraviť s klientom vstupnú diagnostiku, na základe ktorej vytvorí cvičencovi špecifický tréningový plán zameraný na zistené oslabenia, alebo poruchy telesného aparátu.

Moja vstupná diagnostika pozostáva z hodnotenia 9 základných pohybových vzorov – ako napríklad drep a výpad. V týchto komplexných pohyboch vieme nájsť veľké množstvo obmedzení, ktoré sa týkajú zhoršenej mobility v kĺboch, či poruchy stability.

Čítajte tiež: 3 najväčšie omyly, ktorých sa dopúšťame v posilňovni

Až po odstránení nájdených problémov a zdokonalení základných pohybových stereotypov môžeme vytvoriť ďalší program, v ktorom sa zameriame na nárast svalovej hmoty a s tým súvisiacu redukciu podkožného tuku.

Väčšina ľudí, ktorí prichádzajú cvičiť do fitness centra, si svoj tréningový program zostavujú sami. Aké chyby robia najčastejšie?

Ľudia, ktorí prídu cvičiť do fitness centra bez odbornej starostlivosti osobného trénera, robia viaceré chyby. V prvom rade preskočia odstránenie nájdených porúch vyššie spomínaných pohybových stereotypov a nevytvoria si tak základ, z ktorého by pri cvičení vychádzali.

Jednoducho povedané, nevedia sa správne hýbať a pri viacerých cvičeniach sa preťažujú a môžu si privodiť zranenie. Najčastejšie sú to bolesti chrbta, ktoré sa nesprávnou technikou a nevhodným výberom cvičení môžu ešte zhoršiť.

Takže základom je zamerať sa na dokonalú techniku a až následne zvyšovať hmotnosti, alebo nestabilnými pomôckami (napr. fitlopta, BOSU) zvyšovať náročnosť cvičení.

Čítajte tiež: Fitlopty a bosu – zázračné pomôcky pre dokonale vyrysované a zdravé telo

Väčšina fitness centier je plná všakovakých strojov a pomôcok. Mnoho ľudí má pocit, že sú skonštruované tak, aby eliminovali zlú techniku, či prevedenie pohybu. Je to skutočne tak?

V prvom rade je potrebné si uvedomiť negatívne následky cvičenia na strojoch. Tie pracujú v 2D priestore a odizolujú jednotlivé svalové skupiny. Naše telo však vykonáva aktivity denného života, ako napríklad zdvíhanie predmetov zo zeme, alebo čistenie dlážky v 3D priestore, a zapája svaly v zreťazeniach, nie jednotlivo.

Na základe svalových zreťazení nie je preto dôležitá sila jednotlivých svalov, na ktorú sa ľudia neustále zameriavajú, ale skôr správne časovanie. To znamená, v akom poradí sa svaly zapoja. Základom tréningu sú preto komplexné – viackĺbové cvičenia, kde sa telo precvičí ako celok.

Znamená to teda, že ak človek vo fitness centre cvičí výhradne na strojoch bez akejkoľvek konzultácie s trénerom, robí pre seba viac škody ako úžitku?

Áno, pretože neprecvičí svoje telo ako celok a vo všetkých troch rovinách. Získa jedine nefunkčnú svalovú silu a svalový objem, no jednotlivé svaly aj tak nevie v komplexných viackĺbových cvičeniach použiť.

Vzďaľuje sa tak od funkčného precvičenia svojho tela a vytvára veľa prekážok, ktoré musí tréner pri prípadnej spolupráci odstraňovať.

Môžeme všeobecne zhodnotiť, že moderný prístup osobných trénerov vo fitness centrách už upustil od výhradného využívania strojov?

V súčasnosti väčšina trénerov u nás i vo svete, kde je tento model už dávno zaužívaný, preferuje komplexné cvičenia a cvičenia s hmotnosťou vlastného tela – namiesto výhradného využívania strojov.

Mohlo by vás zaujímať: PLÁVANIE a jeho výhoda oproti ostatným športom