BodyART zharmonizuje a posilní telo i myseľ

Diana Mašlejová | 5. apríl 2017
BodyART zharmonizuje a posilní telo i myseľ

Znie to takmer umelecky. Nový cvičebný koncept BodyART dokáže vynikajúcim spôsobom prepojiť telo a myseľ a uviesť do harmónie celú našu bytosť.

Zameranie nielen na to fyzické, ale aj vnútorné a duševné, robí z BodyART výnimočnú športovú záležitosť, ktorú vyhľadáva čoraz viac ľudí. A to je, nepochybne, skutočným umením. O cvičení nám viac prezradila špecializovaná inštruktorka BodyART, Lea Grančič z Move Academy.

Jin a Yang v body ART

„Dnešní ľudia čoraz viac potrebujú nájsť možnosti eliminovať napätie a stres, a vo svojom voľnom čase hľadajú ticho a pokoj. Ich cieľom je nájsť cestu k sebe samým a zosúladiť telo a myseľ. Veľa ľudí investuje čas do návštev fitnes centier za účelom zvyšovania fyzických schopností, alebo za účelom harmonizácie – návratu energie, ktorú investovali v pracovnom prostredí. Samozrejme, veľa ľudí spája účel návštevy klubu s krásou tela. Avšak, dosiahnuť krásne telo a dobrú postavu si vyžaduje pracovať nielen na vlastnom tele, ale aj na mysli.

Východiskom je tréning, ktorý sa nesústreďuje len na trénovanie jednotlivých svalov a svalových skupín, ale uvažuje o človeku ako kombinácii tela, mysle a duše. Práve toto je moment, na ktorý sa zameriava koncept cvičenia BodyART. V BodyART tréningu je ľudská bytosť ako funkčný celok TOP prioritou.

BodyART totiž kombinuje tréningové pózy a klasické dýchacie techniky a spája fyzický tréning s mentálnou relaxáciou. Najdôležitejší smer cvičenia bodyART je správne a korektné fungovanie celého ľudského tela cez funkčnú silu a stabilizačný systém ľudského pohybového systému,“ vysvetľuje Lea Grančič. BodyART patrí do skupiny cvičení s názvom Body and Mind, ktoré vnímajú človeka celistvo a neopomínajú ani jeho duševné pocity, vnútornú stabilitu a rovnováhu mysle.

„Oproti klasickému silovému tréningu, keď precvičujeme jednotlivé svalové skupiny, BodyART sa zameriava na ľudské telo ako celok a precvičuje všetky svalové skupiny naraz. Každá tréningová pozícia alebo dynamické cvičenie si vyžaduje zvýšené nároky na silu a flexibilitu svalov. BodyART je funkčný tréning, ktorý spája samotný tréning a relaxáciu zároveň. Princíp cvičenia vychádza z harmónie Jin a Yang: sila a relaxácia, nádych a výdych, napätie a uvoľnenie z harmónie, ktorú vnímame všade okolo nás, rovnováhy, ktorá je v každom z nás.“

Dôležitá v body ART je rovnováha

Zakladateľom unikátneho konceptu je Robert Steinbacher. Nemecký tanečník a gymnasta vyvinul BodyART pôvodne ako terapeutickú metódu, pri ktorej kládol dôraz najmä na dodržiavanie princípov Jin a Yang. V jeho programe môžeme pozorovať vplyvy tanca, východného Tai-chi, ale aj Pilatesa či jogy. Silný dôraz sa kladie na správnu techniku dýchania.

„Ako som už uviedla, BodyART vychádza z harmónie Jin a Yang: sila a relaxácia, nádych a výdych, napätie a uvoľnenie. Na tomto princípe funguje celé cvičenie. Pri dynamických cvičeniach, keď prechádzame z jednej polohy do inej, je presne dané, v ktorej polohe je výdych a v ktorej nádych. BodyART využíva 3 spôsoby dýchania. Výber súvisí s druhom svalovej práce.

Pri dynamických cvičeniach nám dýchanie pomáha pri cvičení – tzv. „press breathing“. Pri statickej svalovej práci využívame „centrálne dýchanie“.

Dôraz je kladený na pravidelné dýchanie. Posledný druh dýchania - „3 level breathing“ sa používa pri relaxácii. Avšak, vždy sa držíme pravidla: nádych nosom, výdych ústami,“ dodáva inštruktorka Lea Grančič.

Podobne ako cvičenie Pilates, aj BodyART sa zameriava na centrum tela, oblasť panvy, chrbtice a brucha, ktoré často nájdeme aj pod názvom body core – jadro energie a sily. Podobný s Pilatesom je i fakt, že cvičenie využíva vlastnú hmotnosť, čiže prácu s vlastným telom. „Aj keď sa to na prvý pohľad môže zdať nenáročné, opak je pravdou. BodyART sa sústreďuje na ľudské telo ako celok a precvičuje všetky svalové skupiny naraz. Každá tréningová pozícia alebo dynamické cvičenie si vyžaduje zvýšené nároky na silu a flexibilitu svalov.

Cvičenec sa musí naučiť pracovať s vlastným telom, musí sa naučiť na svoje telo koncentrovať, vnímať všetky impulzy a podnety, pracovať s nimi a niekedy s nimi i bojovať. Pri správnom prevedení cvičení pracujú viaceré svalové skupiny súčasne. Niektoré posilňujeme a v tom istom momente iné naťahujeme. Práve preto môžeme hovoriť o komplexnom tréningu,“ vysvetľuje inštruktorka.

BodyART, len ja, moje telo a myseľ

BodyART je ako stvorený na vypnutie okolitých denných podnetov. Na hodine sa človek zrelaxuje, a pritom zapotí, opadne stres aj napätie. Prijaté mechanizmy nám dokonca môžu pomôcť pracovať s negatívnymi emóciami aj v bežnom živote. „Cvičebná jednotka BodyART je rozdelená do energetických fáz. Energiu nechávame plynúť, nechávame voľný priebeh svojim pocitom a vnemom. Každá energetická fáza sleduje iný cieľ, má iné zameranie, čo priamo súvisí s postavením fázy v danej cvičebnej jednotke.

Z fyziologického pohľadu BodyART dáva svalom správny tonus a silu, dĺžku a flexibilitu, fyziologicky správny, ale i krásny tvar. Komplexnosť cvičenia zaručuje rovnomerný rozvoj celého tela: rozvoj sily, flexibility, funkčnosti pohybového aparátu ako celku, ale zároveň zaručuje i krásny vzhľad ľudského tela.

Využívame dynamické cvičenia – prechod z polohy do polohy, ale i statické – výdržové formy svalovej práce. Počet opakovaní, resp. dĺžka výdrže, sa zvyšuje priamo úmerne so zvyšovaním úrovne cvičencov.“

BodyART sa vďaka svojej komplexnosti a inovatívnemu prístupu stalo trendom v Amerike i v Európe. Jeho výhodou je aj fakt, že tréning je určený pre všetkých – deti, dospelých, seniorov, aktívnych športovcov i doposiaľ menej pohybovo aktívnych, ktorí si svoj srdcový cvičebný program ešte len hľadajú. Okrem toho, že pomôže uvedomiť si vlastné telo a pracovať s ním, vyrovnáva BodyART aj svalový disbalans, odstraňuje nesprávne držanie tela, učí povedomiu o svojej psychike.

K tomu všetkému výborne prihráva aj vhodne vybraná hudba. Lea Grančič vysvetľuje, že „hudba nám dotvára celkovú atmosféru a zážitok z cvičenia. Hudba nemá dominantnú úlohu, ako napríklad pri dynamických a rytmických cvičeniach, má skôr doprovodný charakter.

Tým, že hudba nie je výrazná, dovoľuje nám plne sa sústrediť na seba a svoje telo. Zároveň, keďže je väčšinou relaxačná a upokojujúca, umožňuje nám pracovať s našou mysľou a našou dušou.“

BodyART otvára novú dimenziu skupinového cvičenia. Celistvé, zharmonizované telo i myseľ, pevné a funkčné svalstvo, čo viac by sme si mohli priať?

Mohlo by vás zaujímať: Feldenkraisova metóda. Počuli ste o nej?