Žena chce schudnúť a muž nabrať svaly. Ako bude vyzerať ich tréning?

Diana Mašlejová | 26. september 2017
Žena chce schudnúť a muž nabrať svaly. Ako bude vyzerať ich tréning?

Myslieť si ale, že na dosiahnutie vitality a vyrysovanej postavy vám postačia stroje vo fitness centre, je mylné. Prečo? Pokračujeme v rozhovore s osobným trénerom Andrejom Seidlom.

Povedzme, že vám na hodinu príde žena, ktorá chce trochu schudnúť a vyrysovať svoje telo. Aký postup volíte?

Najskôr sa ubezpečím, či nie sú porušené spomínané pohybové stereotypy a nevyskytli sa napríklad obmedzenia v mobilite kĺbov a stredu tela. Ak je všetko v poriadku, naučím ženu techniku základných cvičení a opäť volím komplexné cvičenia ako drepy, výpady, mŕtvy ťah, alebo zhyby.

Čítajte tiež: Aké sú najväčšie rozdiely v silovom tréningu pre mužov a ženy?

Tie zapoja do pohybu veľké svalové partie, čím dosiahneme vysoký energetický výdaj. Rovnako tak vyvolajú vysokú hladinu hormónov – napríklad testosterónu, ktorý je dôležitý pre rast svalovej hmoty.

Ženy sa však nemusia obávať veľkých svalových prírastkov, pretože majú oveľa nižšie hladiny v porovnaní s mužmi a môžu preto rovnako dvíhať ťažké váhy.

Získanú svalovú hmotu však využijú hlavne na zrýchlenie metabolizmu a redukciu podkožného tuku. Pri cvičení postupujeme nasledovne: Systematicky zvyšujeme intenzitu zaťaženia zvyšovaním hmotnosti a znižovaním počtu opakovaní, alebo skrátením intervalu odpočinku.

A pokiaľ je vaším klientom muž s túžbou dospieť k vypracovanému svalstvu?

Keď mám na hodine klienta, ktorý chce rysovať telo, je to rovnaké, akoby chcel naberať svalstvo. Vtedy postupne zvyšujeme záťaž a hmotnosť, aby sa stihol organizmus adaptovať. Zvýšenie intenzity sa dosahuje buď zvýšením hmotnosti, alebo skrátením miery odpočinku, celkový profil tréningu sa však nemení.

Treba však povedať, že veľa mužov po zdiagnostikovaní a vysvetlení možných negatívnych dopadov zmení svoj cieľ a orientuje sa hlavne na zdravotnú stránku. No po odstránení problémov môžeme pracovať aj na estetickom vzhľade.

Čítajte tiež: Akú úlohu zohráva osobný tréner vo fitness centre?

Existuje nejaká základná osnova hodiny s osobným trénerom?

Tréningová jednotka začína rozohriatím, kde môžeme využiť rôzne druhy rollerov, alebo kardio stroje ako bežiaci pás, v trvaní okolo 5 minút. Následne pokračujeme dynamickým strečingom v trvaní okolo 10 minút.

Podstatnú časť tréningu tvorí hlavná časť, v ktorej sa zameriavame na splnenie cieľa danej jednotky, či už ide o nácvik techniky, alebo nárast sily.

Na záver volíme upokojenie organizmu pomocou pomaly vykonávaných strečingových cvičení so sústredením sa na dýchanie, aby nám klesla pulzová frekvencia. Záverečný relax vykonávame okolo 10 minút. 

Prečítajte si: Aký význam má dynamický a statický strečing?