TUK - muži verzus ženy. Koľko je dosť?

Svet zdravia | 5. december 2016
TUK - muži verzus ženy. Koľko je dosť?

Viete ako na tom ste vy?

Všeobecné optimálne parametre zdravého organizmu sa pre bežných ľudí, ktorí nešportujú, stanovili na hodnoty približne:

  • do 20 % tuku muži
  • do 30 % tuku ženy

Samozrejme, všetko je ovplyvnené aj rozložením tuku v organizme. Niekto má chudé ruky a nohy a teda málo podkožného tuku, avšak veľká časť tuku sa sústreďuje v oblasti brucha (tento problém majú hlavne muži, ale aj niektoré ženy).

Preto je dôležité pri meraní množstva tuku v tele používať prístroje, ktoré zmerajú tuk v celom organizme. Netreba zabúdať na dôležité parametre ovplyvňujúce optimálne hodnoty pre jednotlivcov, ako sú výška a vek jedinca.

Koľko tuku je dosť?

So stúpajúcim vekom sa zvyšuje podiel tuku, preto stanoviť všeobecné hodnoty je veľmi ťažké. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO by sa mal podiel tuku pohybovať:

U ŽIEN

  • do 39 rokov maximálne do 32 %
  • od 40 do 59 rokov v rozhraní 23 – 33 %
  • nad 60 rokov od 24 do 35 % telesného tuku

U MUŽOV

  • do 39 rokov sa za optimálnu hodnotu považuje množstvo tuku do 19 %
  • od 40 do 59 rokov do 21 %
  • nad 60 rokov by mali mať do 24 % tuku

Vyššie hodnoty sa považujú za rizikové!

Odporúčame dať si zmerať telesný tuk u odborníka, ktorý vám povie parametre vhodné pre vás. Aj pri množstve telesného tuku platí známa veta, že menej je niekedy viac. Čím menej tuku a viac svalov máme, tým lepšie sa cíti naše telo.

Avšak pozor, najmä čo sa týka žien. Určité množstvo tuku je potrebné a nevyhnutné pre život. Pri nedostatku tuku sa ženské telo dokonca stáva neplodným, absentuje menštruácia. Nič netreba preháňať.

Dámy, ak chcete schudnúť, do boja s tukom!