Deň narcisov má dnes 26 rokov

Redakcia | 28. apríl 2022
deň narcisov, liga proti rakovine, narcis, zbierka, rakovina, onkologickí

Na Slovensku pribúda ročne 40 000 onkologických pacientov a práve pre nich je určená zbierka narcisov. Je symbolom a zároveň podporou onkologickým pacientom. Práve v tento deň si môžeme pripnúť narcis a vyjadriť tak ľuďom s rakovinou svoju spolupatričnosť.

Deň Narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Pre ľudí s rakovinou tá najvzácnejšia. Vyjadrite dnes ľuďom s rakovinou solidaritu pripnutím si narcisu opäť aj v uliciach. Podporiť zbierku môžete aj inými formami na www.dennarcisov.sk. Online zbierka končí 6. mája 2022.

Prečo podporiť Deň Narcisov?

Výnos zo zbierky sa využíva na bezplatné projekty organizované Ligou proti rakovine pre onkologických pacientov. V náročnom životnom období, keď sa v rodine skloňuje slovo rakovina, je podpora pacientov a ich rodín nenahraditeľná. K dispozícii pre pacientov a ich rodinu je onkoporadňa, pomoc onkopsychológov a právna pomoc. Liga proti rakovine organizuje vo svojich centrách pomoci v Bratislave, Martine a v Košiciach vzdelávacie, pohybové, relaxačné aktivity. Pomáha už 32 rokov.

Liga proti rakovine zo zbierky Dňa Narcisov financuje:

  •  Onkoporadňu
  • Sieť onkopsychológov
  • Jednorazový finančný príspevok
  • Advokáciu
  • Rodinné a relaxačné pobyty
  • Edukačné eventy
  • Program "Vystrihaj sa Slovensko"
  • Podporné skupiny pre príbuzných a pozostalých
  • Náhradný domov pre rodičov malých onkopacientov