dm ide opäť rozhýbať deti zo škôl - 4. ročník projektu Ľahšie to ide ľahšie

Redakcia | 26. február 2018
dm ide opäť rozhýbať deti zo škôl - 4. ročník projektu Ľahšie to ide ľahšie
foto: FOTO: Tomáš Halász

Bratislava 20. februára 2018 – Pohyb, zdravý životný štýl a pestrá strava – to sú hlavné atribúty úspešného projektu Ľahšie to ide ľahšie, ktorý sa opäť snaží rozhýbať deti a učiteľov na hodinách telesnej výchovy a apelovať tak na dôležitosť každodenného pohybu pre celkové zdravie človeka.

Je totiž veľmi dôležité, aby si deti pestovali zdravý životný štýl už od raného veku, v čom im vie výrazne pomôcť práve základná škola. A to kvalitným pohybom a nadšením pre šport na hodinách telesnej výchovy.

„Naše dlhodobé a aktívne pôsobenie v oblasti spoločenskej zodpovednosti je pre nás veľmi dôležité a projekt Ľahšie to ide ľahšie je jednou z aktivít, ktorými sa v nej podieľame. Tento projekt prinášame do škôl už po štvrtýkrát, pretože nielen detskú obezitu, ale aj šport v školách vnímame ako jednu z prekážok zdravého rozvoja našich detí a mládeže.

Som rád, že nám v tomto procese po celý čas pomáhajú Zuzka a Maroš Molnárovci, ktorí sa spolu s nami snažia podporiť a motivovať deti, mladých ľudí a učiteľov k pravidelnému pohybu, ktorý je pre naše zdravie nesmierne dôležitý,“ povedal Ing. Martin Podhradský, konateľ dm drogerie markt.

Podmienky prihlásenia

Súťaž je určená pre druhý stupeň základných škôl a osemročné gymnáziá z celého Slovenska. Do projektu sa môžu zapojiť tak, že v mesiacoch február až apríl budú cvičiť podľa pripravených dvoch cvičebných plánov a zasielať do dm výsledné časy, ktoré dosiahli s najlepším školským tímom na vopred určenej súťažnej dráhe. Jeden tím musí mať osem členov a pozostávať z dvojíc chlapec-dievča z každého ročníka na druhom stupni základnej školy alebo osemročnom gymnáziu.

Prihlásenie sa do projektu je veľmi jednoduché – stačí vyplniť krátky prihlasovací formulár na webovej stránke projektu, pričom výsledný čas prvej súťažnej dráhy je nutné zaslať najneskôr do 15. marca 2018.

Súťažné dráhy budú zverejnené vždy v prvý deň kola, a to 1. 2. a 16. 3. 2018. Tím má na nacvičenie zostavy približne jeden a pol mesiaca a musí najneskôr v posledný deň kola zaslať svoje výsledky - čas, za ktorý celý tím štafetovým spôsobom odcvičil celú dráhu.

Odborný športový garant

O odborný športový dohľad nad celou súťažou sa opäť starajú manželia Zuzana a Maroš Molnárovci, certifikovaní tréneri vrcholových športovcov. Pri tvorbe cvičebných zostáv, z ktorých prvú môžete už nájsť na webovej stránke projektu, vychádzali z učebných plánov pre telesnú výchovu pre 2. stupeň základných škôl, ktoré obohatili o prvky crossfitu.

Dráhy sú pripravené tak, aby si deti počas trénovania cvičebných zostáv zlepšovali kondíciu, učili sa spolupráci, rozvíjali svoju tímovosť a spoznávali dôležitosť disciplíny a vzájomnej dôvery.

Veľké finále

Do Veľkého finále postúpia z každého kraja tri najlepšie školy, ktoré sa v júni stretnú v Bratislave a budú súťažiť o celkové umiestnenie v súťaži. Stretne sa tak 24 najlepších školských družstiev z celého Slovenska, ktoré si zmerajú sily v trojkolovej súťaži cvičebných zostáv s prvkami crossfitu. Tak ako v minulých ročníkoch, tak aj v tomto bude pre účastníkov a návštevníkov pripravený bohatý športový a kultúrny program.

Najlepšia škola z každého kraja získa 5 000 eur na obstaranie športového vybavenia. Školy, ktoré sa umiestnia na druhom a treťom mieste, získajú výherný poukaz v hodnote 500 eur na odber produktov značky dm.

Minulý rok prišli deti podporiť na Veľké finále aj známe osobnosti slovenského športu – súčasní aj bývalí hokejisti Richard Lintner, Dominik Graňák, Rasťo Pavlikovský, Miroslav Lažo, Ján Lipiansky a Peter Podhradský, olympijskí víťazi, vodní slalomári Ladislav a Peter Škantárovci, basketbalisti Rado a Martin Rančíkovci, vodná slalomárka Jana Dukátová a beachvolejbalistka Dominika Nestarcová. FOTO: Zuzana Gavulová, Tomáš Halász

Viac informácií o projekte nájdete na stránke www.dm-lahsietoidelahsie.sk.