Arteterapia - úžasná metóda ako sa uvoľniť alebo cesta za poznaním samých seba

Diana Mašlejová | 7. Dec 2017
Arteterapia - úžasná metóda ako sa uvoľniť alebo cesta za poznaním samých seba

Pojem arteterapia vychádza z gréckeho slova art – umenie a pojmu therapón vyjadrujúceho služobníka, sprievodcu, ošetrovateľa. Dohromady je arteterapia zosobnením tvorivého procesu, pričom dôležitejším aspektom ako samotné koncové dielo je cesta.

Arteterapia - úžasná metóda ako sa uvoľniť 

Arteterapia je cesta za poznaním samých seba, je to činnosť podporujúca psychické uvoľnenie. Umenie hrá v tomto prípade kľúčovú úlohu, nakoľko práve ono je tým sprievodcom, ktorý nám pootvorí dvere do hĺbok našej duše.

Vo väčšine prípadov, kedy sa arteterapia využíva, sa nekladie dôraz na estetickú funkciu výsledného diela. Znamená to, že je úplne jedno, či namaľujete nádhernú krajinu, alebo len farebné machule. Ide o to, že maľujete a viac ako technika vás poháňa vpred pocit, akási intuícia a múza.

Cestou k sebe samému

Arteterapiu môžete vyskúšať aj vy doma, nie je nutné byť pod odborným dohľadom. Do čoho sa pustíte,je na vás. Láka vás kreslenie, tanec, hudba, alebo skôr literatúra? Formy umenia sú rôzne, podstatné je nájsť si takú, ktorá vás najviac vystihuje a prekonať vnútorné zábrany.

Psychológovia vravia, že cieľom arteterapie je samotná cesta. Je chybou domnievať sa, že umenie sa týka výhradne umelcov. Umenie je tu pre všetkých, nie je podmienené výpočtami kvality.

V psychoterapii platia dve základné odnože arteterapie. Jedna sa zameriava na proces ako taký, pričom technika a výsledok nie sú podstatné, druhá chce s pacientmi vytvoriť dielo, na ktoré budú hrdí a ktoré bude funkčné esteticky, či prakticky.

Ide o rôzne dielničky, či výtvarné krúžky, ktorých absolvovanie v človeku evokuje pocit dobre, užitočne a zmysluplne vykonanej práce, ktorá nabudí sebadôveru a dobrý pocit samého zo seba.

Uvoľní vašu zaseknutú energiu

Prevažne sa však arteterapia týka najmä výtvarného, či dekoratívneho umenia. Americká terapeutka E. Ulman vo svojej práci uvádza, že hnacia sila výtvarnej tvorby pochádza zvnútra človeka a tento umelecký proces dokáže uvoľniť nečakané množstvo zaseknutej energie a emócií.

Pri pozorovaných pacientoch boli preukázané vynikajúce výsledky. Ľudia sa po čase strávenom arteterapiou vedeli lepšie vyznať sami v sebe, dokázali efektívnejšie a jasnejšie pomenovať svoje bôle a radosti, určili, čo im robí radosť a čo ich nenapĺňa. Prečo je tomu tak?

Umelecká tvorba akéhokoľvek druhu je jedinečná práve tým, že dokáže spojiť vonkajšie a vnútorné do novej formy a novej entity. Terapeuti to prirovnávajú k vystavaniu mostíka medzi dvoma brehmi a rozbúrenou riekou.

Zvlášť osožná je arteterapia v prípadoch, keď je jedinec príliš traumatizovaný, alebo trpí vážnejšou psychickou poruchou natoľko, že nevie komunikovať bežnými vyjadrovacími prostriedkami. Preto je terapia hojne využívaná u autistických detí, ktorým pomáha sa uvoľniť, sústrediť a filtrovať vnútorné stavy.