Čo je to šťastie? Dá sa vôbec definovať? A ako ho dosiahnuť?

Redakcia | 12. Jan 2017
Čo je to šťastie? Dá sa vôbec definovať? A ako ho dosiahnuť?

Dá sa vôbec definovať, čo je to šťastie? Vedci sa o to pokúsili.. a vznikla vedecká definícia šťastia.

Uč sa chápať šťastie, lebo šťastie je tu vždy. (Johann Wolfgang Goethe)

Na otázku, čo je šťastie, mnohí odpovedia vetou zo známeho filmu: „Muška jenom zlatá!“ Šťastnými nás urobia určité okamihy, kedy sa nám niečo podarí – napríklad zložiť maturitu, nájsť životnú lásku, porodiť dieťa, či dostať prvú výplatu.

Toto sú však iba chvíľkové momenty šťastia. K tomu, aby sme žili šťastný život vôbec nestačia. Ak chceme poznať šťastie ako životný pocit, a nie iba ako výhru v lotérii či priaznivú zhodu náhod, musíme uvažovať trochu inak.

Položili ste niekedy podobné otázky?

  • Ale čo vlastne vieme o šťastí?
  • Môžeme sa naučiť byť šťastní?
  • Alebo sa s touto schopnosťou musíme narodiť?
  • Môžeme sami seba urobiť šťastnejšími?Alebo k tomu potrebujeme druhých?
  • Urobia nás šťastnejšími peniaze a materiálne veci?
  • Kto je šťastný a kto nie, a prečo?
  • Čo nás vlastne robí šťastnými? 

Nielen filozofia, ale aj iné vedné odbory sa zaoberajú odpoveďami na tieto otázky a my sa vám pokúsime zhrnúť ich.

Najprv trochu teórie

Tak ako títo výskumníci definujú šťastie?

Psychológ Ed Diener, autor Hapiness: Unlocking the Mysteries of Psychological Wealth popisuje to, čo psychológovia nazývajú „subjective well-being“, teda akúsi subjektívnu pohodu ako kombináciu životnej spokojnosti a vytvárania viac pozitívnych, než negatívnych emócií.

Martin Seligman, jeden z vedúcich výskumníkov pozitívnej psychológie a autor Authentic Happiness, opisuje šťastie ako kombináciu troch častí: potešenia, zaujatia, a úmyslu. Potešenie je vlastne „dobrý pocit“ zo života. Pod zapojením (angažovanosťou) si predstavuje žiť „dobrý život“ – pracovný, rodinný, mať priateľov a koníčky.

Úmysel odkazuje na použitie našich silných stránok, aby sme vedome prispeli k zvýšeniu nášho šťastia. Seligman hovorí, že všetky tri časti sú dôležité, ale že práve zapojenie a úmysel je to, čo vytvára šťastný život.

Šťastné momenty vs. dlhodobé šťastie

Odborníci tiež rozlišujú medzi chvíľkovými pocitmi šťastia vytvorenými momentálnymi pozitívnymi emóciami a tým, ako celkovo popisujeme naše životy.

Ako by ste opísali svoj život bez ohľadu na to, či ste práve mali dobrý deň, alebo nie? Charakterizovali by ste sám seba ako šťastného človeka?

Psychológ Daniel Kahneman opisuje tento rozdiel ako „zažívanie" a "zapamätanie si." Psychológovia sa tak snažia lepšie pochopiť, ako každodenné skúsenosti prispejú k celkovo šťastnému životu.

Vedecká definícia šťastia

Vedci vytvorili nasledovnú definíciu pre štúdium šťastia:

  • Šťastie sa skladá z potešenia, zapojenia a úmyslu.
  • Zahŕňa každodenné pozitívne emócie a celkový pocit, že život má zmysel.
  • Ľudia dokážu presne nahlásiť svoju vlastnú úroveň šťastia.