Ideálny vekový rozdiel medzi partnermi. Existuje vôbec?

Bednáriková Nina | 7. marec 2017
Ideálny vekový rozdiel medzi partnermi. Existuje vôbec?

Vedeli ste, že aj ideálny vekový rozdiel si môžete vypočíať? Pre jednoduchý výpočet existuje rovnica.

Napriek liberálnejšiemu chápaniu vekovo nerovných párov je problematika ideálneho vekového rozdielu stále aktuálna a diskutovaná. Podľa názoru odborníkov je primeraný vekový rozdiel približne šesť rokov.

Päť až desaťročný rozdiel ešte nemusí vzájomné spolužitie rozdeľovať, nepovažuje sa za neprekonateľný. Vážnejšie problémy môžu nastať pri pätnástich rokoch a vyššie. Sú to však rozdiely, ktoré sú spoločnosťou tolerované.

Iné je to pri dvadsiatich, tridsiatich rokoch, kedy sa už dá hovoriť o extrémoch. Šanca na plnohodnotný a úspešný partnerský život sa, prirodzene, zmenšuje. Česť výnimkám.

Vedeli ste, že aj ideálny vekový rozdiel si môžete vypočíať? Pre jednoduchý výpočet existuje rovnica.
  • Od svojho veku odrátajte číslo sedem a výsledok vynásobte dvomi. Výsledkom je najvyšší vhodný vek partnera.
  • Naopak, ak svoj vek dvojkou vydelíte a číslo sedem prirátate, výsledkom je najnižší možný vek.

Psychológovia však podobné výpočty zaraďujú skôr k zábave ako k vekovému ideálu.

Mohlo by vás zaujímať: SEBAVEDOMIE. Je viac sexi než pekná tvár či pekné telo?

Jednoznačná odpoveď na otázku, aký je vekový rozdiel medzi partnermi najideálnejší, neexistuje. Výber je individuálnou záležitosťou, založenou skôr na spoločných hodnotách a predstavách o živote ako na veku. I keď je v niektorých prípadoch potrebné vynaložiť väčšie úsilie na prekonávanie prekážok, základom ostáva pochopenie, tolerancia a ochota pracovať na vzťahu.

Úspešnosť vzťahu do veľkej miery závisí aj od toho, v akom veku sa partneri nachádzajú. Ak sú napríklad v zrelšom strednom veku, rozdiely sa stierajú a časom sa stávajú takmer neviditeľnými.

Ak je ale jeden z partnerov vo veku 18 a vyššie, je predpoklad, že jeho názory a pohľad na život sa budú ešte vyvíjať a meniť, čo sa môže stať vážnou prekážkou v ďalšom spolužití. I keď vek vôbec nemusí byť tým pravým dôvodom rozchodu.

Čítajte tiež: Veľký vekový rozdiel medzi partnermi. Čo hovoria fakty a s čím treba rátať?