Hádky naše každodenné

Redakcia | 6. Dec 2016
Hádky naše každodenné

Konflikt v partnerskom vzťahu zväčša nie je ničím príjemným. Najmä každodenné hádky, kde sú vyostrené reakcie, prehnané emócie, skľučujúce pocity... Kto by to všetko dobrovoľne vyhľadával?

Hádka nie je šport

V prvom rade si treba uvedomiť, že názorové konflikty sú celkom prirodzenou a zdravou súčasťou vzťahu. Z tejto pravdy je užitočné vychádzať vždy, keď ste zatiahnutý do nepríjemnej situácie.

Lekári sa zhodujú v tom, že ľudia, ktorí dokážu pri hádkach prejaviť svoje emócie a vyjadriť pritom pocity, bývajú menej ohrození kardiovaskulárnymi ochoreniami. Vo vzťahoch totiž nie je nič horšie ako opakované a cyklické potláčanie vlastných pocitov.

Len úprimnosť a otvorenosť pomôže vybudovať pevný a zdravý partnerský vzťah. Samozrejme, nie je hádka ako hádka. Hneď na začiatku musíme z množiny vyradiť prípadné fyzické či psychické násilnosti, ktoré v nej nemajú čo hľadať. Taktiež je veľmi vhodné zamyslieť sa nad sebou samým a uvedomiť si, ako reagujeme, keď na dvere partnerského vzťahu klope konflikt.

Ste skôr typ urazeného, alebo ohrozeného?

Psychológovia oddeľujú tieto dve základné kategórie, ktoré prezentujú model správania sa pri konfliktoch:

 Pri oboch typoch platí, že sa s nimi dá pracovať.

Urazený typ

Má pocit, že do vzťahu vkladá nadmerné množstvo energie a späť sa mu vracia len málo. Často sa utieka k slzám a odmlčaniu (preto sú urazenými vo väčšej miere ženy). Trpí pocitmi nedostatočnosti a ublíženia, trápi ho pocit krivdy a absencie prejavov láskavosti. Často ľutuje sám seba.

Ohrozený typ

Ide o skupinu, v ktorej je väčšinové zastúpenie mužov. Človek ohrozeného typu má pocit, že je tlačený niekam, kde vôbec nechce byť. Nátlak a obmedzovanie naňho pôsobia ako nášľapná mína, ktorá ihneď spúšťa reakcie hnevu, podráždenosti a prípadnej otrávenosti a bezcitnosti. Ohrozený typ má tendencie zvyšovať hlas, či od problémov utekať. 

Pri oboch typoch platí, že sa s nimi dá pracovať. Chce to ochotu, empatiu a schopnosť pozrieť na problém z oboch strán. Nebezpečenstvo nastáva vtedy, ak sa cyklicky zamotávate do vychodených cestičiek svojich reakcií a opakujete stále rovnaké chyby. Podobne zásadnou chybou je brať hádku ako športovú aktivitu. Nikdy nechcite v konfliktoch vyhrať!

Uvedomte si, že ste na všetko dvaja a rola porazeného či výhercu neprináša nikomu žiadne ovocie. Úskalím je, keď sa z frekvencie jednej hádky za týždeň, či mesiac, stane nepríjemný kolotoč zbytočných konfliktov, ktoré pomaly narúšajú vzájomnú dôveru a spokojnosť.

Psychológovia odporúčajú dodržiavať niekoľko zásad, či, ak chcete, pravidiel. Tie pomôžu odfiltrovať prípadne nežiaduce prejavy a pocity a hádku premeniť na užitočnú komunikáciu.

Ako? Čítajte:
10 pravidiel ako premeniť hádku na efektívnu komunikáciu

Mohlo by vás zaujímať: Tajomstvo šťastného vzťahu