INTUÍCIA - výplod fantázie alebo schopnosť mozgu?

redakcia FIT štýl | 27. Apr 2019
INTUÍCIA - výplod fantázie alebo schopnosť mozgu?

Ľudia sa stávajú oveľa lepšími v tom, čo robia, keď používajú popri svojej vedomej mysli aj intuíciu.

Zhrňme si to.

Intuícia je bleskovým komplexným pohľadom na podstatu veci, keď vieme svoje, ale nedokážeme opísať, ako to vieme.

Sú to presne tie chvíle, keď uvoľnenie mysle a schopnosť prečítať jemné signály vysielané telom dokáže zachrániť imanie, naštartovať hviezdnu kariéru, zvoliť správnych ľudí na správne pozície, zabrániť obrovským problémom...

Aby sme dokázali intuíciu využiť, potrebujeme predovšetkým nedostatok času, zapojiť rozumové schopnosti, vnímavosť k prítomnému okamihu a jeho prejavom vo vlastnom tele, skúsenosti – čím bohatšie, tým lepšie, aj umenie dať veciam voľný priechod.

NÁŠ TIP:

Býva to niekedy veľmi ťažké, ale rozpoznanie chvíle, kedy je lepšie dať veciam voľný priebeh prináša úľavu, ako aj dobré riešenie. Pomôžu vám napríklad tieto otázky:

  • Som nervózny?
  • Porovnávam si ťažko myšlienky?
  • Často cítim zúfalstvo alebo chaos?
  • Odďaľujem veci, vymýšľam, chronicky sa oneskorujem a nemôžem si pomôcť?
  • Pracujem príliš a nedokážem z toho šialeného rytmu vyskočiť?
  • Všetko mi padá z rúk, nič nefunguje, spálim aj vodu na čaj?
  • Som pre ostatných neviditeľný, svet na mňa zabúda?
  • Ostatní si moje úmysly a skutky vysvetľujú inak, ako boli mienené, akoby som bol z inej planéty?
  • Mám pocit, že som na všetko sám a druhí ma využívajú.
  • Stále „tlačím na pílu“, život je jedna veľká námaha.

Rozprávka O perníkovej chalúpke je dokonalou ilustráciou intuitívneho správania sa a jeho dôsledkov...

Vo veľkom finále, keď „Janko s Marienkou zavreli pec na závoru, vybehli z chalúpky a vydali sa práve tou cestičkou, ktorá viedla k domovu“. Mali šťastie, alebo ich viedla vyššia moc?

Prečítajte si: Ovplyvňuje naše šťastie genetika?

Súčasná psychologická veda by povedala: Ani jedno, ani druhé. Žiadna záhada, nie je to mágia, len schopnosť mozgu.

Janko s Marienkou v kritickom okamihu intuitívne poslúchli vnútornú navigáciu. Dokázali využiť nazbierané skúsenosti, svoje dobré pozorovacie schopnosti a svoju všímavosť toho, čo k nim v prítomnosti prehovorilo.

Časová tieseň im paradoxne pomohla, nemali kedy zapojiť rozum a tým uviaznuť v pasci zdĺhavého analyzovania, ktoré by intuitívny pohľad spoľahlivo zažehnalo.

Keby teda sedeli pred chalúpkou a diskutovali o správnej cestičke k domu, zvažovali ponúkané možnosti a nakoniec sa napríklad pohádali, s vysokou pravdepodobnosťou by opäť zablúdili.

Čítajte tiež: Šiesty zmysel, predtucha, či vnútorný hlas. Prehovára vaša INTUÍCIA.