KOUČING - moderný prístup pri hľadaní riešenia. Aká je vlastne úloha kouča?

Zuzana Vrecková | 3. May 2017
KOUČING - moderný prístup pri hľadaní riešenia. Aká je vlastne úloha kouča?

Iste ste o ňom už počuli. Koučing je relatívne nová profesia a ako odrazový mostík jej slúži, napríklad poradenská psychológia, športová príprava či pedagogika.

Čo je to koučing?

  • Spôsob rozvoja pracovného a osobného potenciálu jednotlivca alebo skupiny ľudí.
  • Proces individuálnych alebo tímových stretnutí, ktoré vedú k aktívnemu hľadaniu riešení vašich pracovných alebo medziľudských ťažkostí.
  • Vaša cesta od problémov k riešeniam, na ktorej vám kouč bude sprievodcom.
... inak povedané: „Profesionálni kouči vytvárajú trvalé partnerstvá zamerané na pomoc klientom plniť rozhodnutia v osobnom a profesionálnom živote. Kouči pomáhajú ľuďom zlepšovať výkon a skvalitňovať život.“ (International Coach Federation)

Možno ste o ňom už počuli. Koučing je relatívne nová profesia a ako odrazový mostík jej slúži, napríklad poradenská psychológia, športová príprava či pedagogika.

Začnime ale najskôr tým, čím koučing nie je. Nie je psychologickým poradenstvom, napriek tomu, že z neho využíva mnohé metódy: otvorený rozhovor, empatické počúvanie alebo prácu s minulosťou. Nie je to ani tréning. V tréningu totiž nové veci nacvičujete. A do tretice, koučing nie je ani konzultantstvo.

„Horšie ako byť slepý, je vidieť a nemať víziu.“
 Helen Keller (spisovateľka/ako hluchá, slepá a nemá skončila štúdium na Harvardovej univerzite)

Kouč je akýsi priateľ a motivátor, ktorý vytvára pri práci dôveryhodné spojenectvo. Podstatou je, že človeka nemôže ničomu naučiť. Môže mu iba pomôcť, aby na to prišiel sám. Aby objavil experta v sebe.

Spoločne nachádza s klientom konštruktívne riešenia pre budúcnosť. Objavujú to, čo je v klientovi skryté a kouč mu neradí priamo. Nie je to totiž žiadny odborník na váš problém, len vás sprevádza na ceste poznania odpovede, ktorú ukrývate v sebe. Rozvíja ľudí inou formou, než na akú sú zvyknutí.

„Faktom je, že úspešní ľudia zlyhávajú častejšie ako neúspešní. A preto sa stanú úspešnými.“

Vývoj

Koučing sa využíval zo začiatku v športe, až neskôr sa zistilo, že rovnaké princípy, aké sa dosahujú pri trénovaní pri športe, sa dajú aplikovať aj na trénovanie vlastností a zručností pri komunikácii alebo obchode.

V priebehu 20. storočia začali „rásť“ mnohé školy, ktoré mali za cieľ zlepšiť prácu zamestnancov a tým prispieť k prosperite danej firmy. Po roku 1960 sa tejto metóde začali manažéri venovať cieľavedome.

V roku 1995 vznikla ICF (International Coach Federation = Medzinárodná federácia koučov). Jej hlavným poslaním je rozvíjať umenie, teóriu a prax profesionálneho koučingu. Združuje viac ako 17 000 koučov vo viac ako 100 krajinách celého sveta. No a v súčasnosti sa koučing expandoval do rôznych životných oblastí.

Mohlo by vás zaujímať: 10 typov ako zažívať úspech alebo keď práca prináša radosť