Máte vysoké alebo nízke EQ? Otestujte sa

Nina Bednáriková, literatúra: Daniel Goleman, Emocionálna inteligencia | 7. október 2017
Máte vysoké alebo nízke EQ? Otestujte sa

Ak chcete aspoň orientačne zistiť, kde sa so svojím EQ nachádzate, skúste sa zamyslieť a porozmýšľať, kam by ste sa zaradili na základe nasledovných znakov:

Ak máte vysoké EQ:

 • nemáte strach vyjadrovať svoje pocity a rozprávať o nich 
 • vyjadrujete ich jasne a priamo, prirodzene, nie je pre vás problém používať spojenie „Cítim sa...“
 • neprevládajú vo vás negatívne emócie
 • zaujímate sa o pocity druhých
 • dokážete vnímať aj neverbálnu komunikáciu
 • rozhodujete sa nielen na základe rozumu, logiky a reality, ale aj na základe pocitov
 • nezávislosť – spoliehate sa sám na seba
 • ste vnútorne motivovaný
Čítajte tiež: Emocionálna inteligencia - EQ: je dôležitejšia ako IQ?

Naopak, ak máte nízke EQ:

 • nepoužívate spomínané spojenie „cítim sa...“, pretože to nedokáže povedať 
 • zodpovednosť za svoje pocity hádžete na druhých
 • typické sú pre vás útočné prejavy, kritika, prerušovanie, poučovanie, hodnotenie ostatných, prikazovanie alebo odsudzovanie iných
 • ďalším znakom je vyhýbavosť, nepriamosť, emocionálna neúprimnosť bez schopnosti empatie
 • ste pesimista, uzatvorený pred novými názormi a neviete počúvať 

Našli ste sa? Nech už ste na tom akokoľvek, dôležité je, že život vám dáva priestor a šancu byť lepším, spokojnejším a šťastnejším človekom. Stačí okrem svojho IQ rozvíjať aj svoju emocionálnu inteligenciu, pretože, ako povedal Daniel Goleman:

„Keby sa emocionálna inteligencia rozšírila rovnako ako IQ a zakorenila v spoločnosti ako meradlo ľudských vlastností, potom by sa stali naše rodiny, školy, pracoviská i celá spoločnosť ľudskejšími a lepšími.“

Mohlo by vás zaujímať: Viete, čo tvorí celkovú inteligenciu človeka?