Motivácia je ako Mont Everest

Angelika Kutišová | 2. máj 2022
editoriíl, máj 2022, motivácia, sila, život, FIT štýl

Motivácia je podľa wikipédie psychologický proces, ktorý aktivuje ľudské správanie a dáva mu účel a smer.

Editoriál na máj 2022 pre vás napísala naša redaktorka Angelika

Ja by som povedala, že motivácia je ako aprílové počasie. Vie byť silná a mohutná ako Mont Everest, a zároveň krehká ako motýlie krídla. Keď ju nájdete, nič vás nezastaví. A keď ju stratíte, zastaví sa úplne všetko. Je to hnací motor, ktorý potrebujete pre život. V práci, vo vzťahoch, v športe. Lebo je to zmysel, ktorý hľadáte a nasledujete, keď niečo robíte. Aj tie veci, ktoré iným nedávajú zmysel, dávajú silu a zmysel vám.

Preto je motivácia hlboko individuálna, subjektívna a premenná.

Niektoré veci v živote „musíme“. Musíme v rámci spoločnosti, kultúry a noriem, v ktorých žijeme. Isteže by sme nemuseli, keby sme žili v iných podmienkach a inde. Ale tu a teraz musíme pracovať, deti musia chodiť do školy, musíme okolo seba udržiavať poriadok a čistotu.

Potom sú tu veci, ktoré nemusíme, ale chceme. Chceme mať dobrú prácu, chceme žiť ekologicky, chceme cestovať, chceme športovať. Je to ako Maslowova pyramída potrieb. Akási ľudská hierarchia, pričom každý máme svoje preferencie. Väčšinou je to tak, že z kategórie „chceme“ upúšťame ľahšie ako z kategórie „musíme“, hoci nás duševne vyživuje viac práve to, čo chceme a nemusíme. Tieto veci sú však ovplyvnené všetkými životnými prúdmi, ktoré sa okolo nás dejú. Aj v pozitívnom zmysle slova, aj v negatívnom. A časom. Časom, ktorý je taký relatívny, až strach. A je na nás, ako s ním naložíme. Ako naložíme s časom, aj ako naložíme s okolnosťami. Znova podľa všetkých našich individuálnych, objektívno - subjektívnych „musíme“, „chceme“, preferencií a priorít.

Dobre si vyberajte!  

Angelika Kutišová, FIT štýl

Angelika Kutišová
Kapitánka FIT štýl Running Teamu