Naučená bezmocnosť - zlozvyk, ktorého sa treba zbaviť!

Naučená bezmocnosť - zlozvyk, ktorého sa treba zbaviť!
23.11.2017 v kategórii Psychológia a vzťahy, autor Miroslava Miková, foto: istockphoto.com

Dennodenne sa pasujeme s problémami, ktoré sa snažíme vyriešiť. S niektorými to ide pomerne ľahko, iné si vyžadujú viac času i úsilia a pri niektorých cítime bezmocnosť, pretože ich považujeme za neriešiteľné. Psychoterapeutka PhDr. Radoslava Olajos hovorí o tzv. naučenej bezmocnosti.

Psychika vs. problém

V týchto prípadoch si skúste spomenúť na známy výrok Dalajlámu:

„Ak má problém riešenie, nemá zmysel robiť si starosti, ak nemá riešenie, starosti nepomôžu.“

Je tu však aj ďalšia možnosť a ňou môže byť tzv. naučená bezmocnosť. Americký psychológ a pedagóg Martin Seligman pri svojich pokusoch zistil, že človek sa dokáže naučiť byť bezmocným.

To znamená, že ak sa mu niečo nepodarí (získať nové zamestnanie, schudnúť), automaticky získava presvedčenie, že to tak bude aj na ďalší pokus, a preto nerobí nič. Alebo žije vo vzťahu či v manželstve, ktoré nefunguje a myslí si, že cesta von neexistuje.

Naučená bezmocnosť - zlozvyk, ktorého sa treba zbaviť!

V skutočnosti sa stačí pozrieť na problém či situáciu, ktorá je na prvý pohľad neriešiteľná, inými očami a riešenie sa zvyčajne nájde. Naučená bezmocnosť môže byť jedným zo zlozvykov, ktorých sa treba zbaviť.

„Je potrebné zmeniť postoj k životu. Zbaviť sa vlastných obmedzujúcich presvedčení, negativizmu a zlozvykov. Zmena postoja však vyžaduje prácu na sebe. Často nie je v našich silách zmeniť postoj a prerámcovať situáciu, ktorá nás zaťažuje na počkanie, len naším rozhodnutím. K cieľu vedie cesta a práve na tejto ceste máme príležitosť spoznávať sa a meniť sa.

Kľúčom je sebapoznanie, vytrvalosť a túžba objavovať možnosti, ktoré tu sú, len ich často práve nevidíme. K tomu, aby sme ich videli, potrebujeme prekročiť svoj tieň. Práve zmena postoja je príznakom posunu k zrelosti či zvýšeniu psychickej odolnosti jedinca.

Ak sa vám podarí začať vnímať vzniknuté problémy, konflikty a ťažkosti ako príležitosť dozvedieť sa o sebe viac, ste na dobrej ceste. Zmenou optiky vás prestanú mnohé okolnosti tak ohrozovať a destabilizovať ako doteraz.

Nielenže sa na problém nemusíte pozerať ako na svoje trápenie, ale môžete začať vnímať prekážky ako výzvy, ktoré nás posúvajú vpred. Každým úspechom sa stávame silnejšími a rastie naše sebavedomie,“ uzatvára PhDr. Radka Olajos.