Nebezpečný multitasking. Ako ničí rodinné aj pracovné vzťahy a celkovú kvalitu života?

Nina Bednáriková, Zdroj: Devora Zacková: Singletasking. | 9. november 2017
Nebezpečný multitasking. Ako ničí rodinné aj pracovné vzťahy a celkovú kvalitu života?

Multitasking je trend, ktorý je výsledkom technologického pokroku. Bežne sa očakáva neustála dostupnosť, okamžitá reakcia, prehľad, informovanosť... Kedysi sa považoval za výborného pomocníka v množstve povinností. Dnes je skôr zdôrazňovaný jeho negatívny vplyv.

Je multitasking z hľadiska neurológie vôbec možný? Dozviete sa tu: 
Singletasking verzus multitasking. Čo myslíte, ktorý prístup je efektívnejší?

Multitasking ničí rodinné aj pracovné vzťahy a celkovú kvalitu života

Sprievodnými javmi multitaskingu sú vyčerpanosť, nezdvorilosť, arogancia a neúcta voči ostatným, ako napríklad v prípade neustáleho kontrolovania statusov na sociálnych sieťach či správ počas rozhovoru. Okrem toho zvyšuje riziko vzniku nehôd, napríklad v dôsledku nesústredeného šoférovania.

Výsledky výskumov hovoria o negatívnom vplyve multitaskingu na rodinné aj pracovné vzťahy, na plnenie úloh i celkovú kvalitu života.

Viete, že vykonávanie viacerých aktivít naraz je možné pod jednou podmienkou? Ak ide o zautomatizované aktivity, ktoré nevyžadujú plnú pozornosť.

Preto viete veľmi úspešne a efektívne vykonávať napríklad viaceré domáce práce naraz. V tomto prípade však nejde o multitasking, ale len o vykonávanie viacerých činností v jednej chvíli.

Mohlo by vás zaujímať: Pracovný kolektív vás neprijal. Ostať, alebo odísť?

Je bežnejšie vidieť zaneprázdnených ľudí, ktorí robia množstvo vecí naraz, ktorí sú neustále v pohybe, v zhone a v strese. Ide o akýsi zabehnutý a veľmi udomácnený jav. I preto sa ťažšie volí iná cesta, ktorá sa navyše javí ako priemerná a neefektívna.

Ako pracujete vy? Ktorý prístup sa vám teraz javí ako efektívnejší? Síce sa multitasking kedysi považoval za prednosť, dnes je skôr zdôrazňovaný jeho negatívny vplyv. Nemáme si teda čo vyčítať, môžeme však na svojom prístupe popracovať. 

Robiť jedno po druhom sa môže zdať príliš pomalé, ale práve naopak. Nenechajte sa multitaskingom celkom pohltiť, pretože „Byť všade, znamená nebyť nikde.“ (Seneca)