Prečo sú títo ľudia šťastnejší?

Redakcia | 14. jún 2018
Prečo sú títo ľudia šťastnejší?

Kto je šťastnejší? Postupne ako sociálne výskumy získavajú stále viac údajov o šťastí i blahobyte, môžeme vidieť, kto má tendenciu byť šťastný.

 Títo ľudia majú tendenciu byť šťastnejšími

  • Ľudia so silnými väzbami na rodiny a priateľov sú trvale šťastnejší ako tí, ktorí žijú bez sociálnych väzieb.
  • Niektoré vrodené osobnostné rysy majú veľkú súvislosť so šťastím. Ľudia, ktorí sú optimistickí, majú vysoké sebavedomie, a sú skôr extrovertní, zväčša sami seba popisujú  ako šťastných ľudí. Ľudia osobnostného typu sangvinik sú tiež väčšinou šťastnejší ako iní.
  • Ľudia  žijúci v manželstve sú šťastnejší, ale vedci nie sú si istí, či je to samotným manželstvom, alebo preto, že šťastní ľudia majú väčšiu tendenciu k trvalým zväzkom. Vyzerá to tak, že nezáleží, či  páry sú rodičimi alebo nie. 
  • Ľudia, ktorí vyrastali s rodičmi žijúcimi v pokojnom manželskom zväzku sú šťastnejší  ako ľudia z rozvedených manželstiev alebo tí, ktorí vyrastali v domove plnom konfliktov.

  • Ľudia stredného veku a seniori sú šťastnejší ako mladí ľudia, a nie je to spôsobené iba  generačne, pretože tento fakt potvrdzujú dlhoročné štúdie. Mladší ľudia majú totiž tendenciu mať vyššiu úroveň negatívnych emócií, ako je úzkosť a hnev, v strednom a seniorskom veku sú oveľa vyrovnanejší a prežívajú negatívne emócie väšinou s menšou intenzitou.
  • Ľudia s dostatkom peňazí na zabezpečenie svojich základných potrieb (a potrieb svojej blízkej rodiny) sú šťastnejší ako ľudia, ktorí žijú v chudobe, ale ďalšie zvyšovanie množstva peňazí už  nehrá veľký rozdiel.
  • Vo svetovom meradle sú vraj konzervatívci štastnejší ako liberáli a v  USA republikáni než demokrati. 
  • Ľudia, ktorí navštevujú bohoslužby pravidelne, sú  šťastnejší ako tí, ktorí nie.
  • Aj keď muži a ženy ohlásili podobné úrovne šťastie vo väčšine štúdií, muži sú momentálne trochu šťastnejší ako ženy.  To je dôvod, prečo sa práve ženy potrebujú  naučit byť šťastnejšie.

Pozitívne emócie sú pre pocit šťastia veľmi dôležité

Ktoré pozitívne emócie sú to? Pokoj, radosť, záujem, hrdosť, vďačnosť, nádej,  zábava, láska...

Jeden zo spôsobov ako byť šťastnejším je pestovať pozitívne emócie. Kedysi psychológovia videli pozitívne emócie ako znaky šťastného človeka. Dnes tvrdia, že  pozitívne emócie dokážeme ovplyvniť a tak zvýšiť naše šťastie.