Tajomstvom ŠŤASTIA JE FLOW

Miroslava Suchárová | 16. marec 2022
flow, štastie, práca, šport, aktivity, fitastyl.sk, čo je flow, fit, zdravie, wellness, kondícia, chudnutie, diéta, zdravý životný štýl

Chcete zmeniť svoj stereotypný život na bytie plné radosti? Zažite spolu s nami vďaka flow chvíle šťastia a harmónie pri všetkom, čo robíte – pri vykonávaní domácich prác, plnení pracovných úloh či venovaní sa svojim koníčkom.

Ľudstvo sa odnepamäti snaží nájsť recept na šťastný život. V poslednom čase sú populárne severské koncepty šťastia ako hygge, lykke či lagom. Cestou k spokojnosti môže byť aj mindfullness, zameranie svojej pozornosti na tu a teraz.

O hľadaní šťastia a zmyslu života je však aj fenomén flow, ktorý je výsledkom psychologického bádania amerického psychológa s maďarskými koreňmi. Je stvorený úplne, ale úplne pre všetkých – mužov, ženy, mladých, starých, umelcov, manažérov, robotníkov i farmárov z rôznych kútov sveta.

Autorom metódy flow je významný psychológ a výskumník ľudského prežívania Mihaly Csikszentmihalyi, ktorý psychologickému výskumu venoval mnoho rokov i energie. Na základe výpovedí účastníkov ho nazval flow, čiže plynutie. Avšak výstižné sú aj označenia ako stav zaujatosti, ponorenia sa do určitej činnosti alebo maximálnej koncentrácie.

MOC pravidelnej MEDITÁCIE
Prečítajte si tiež:

MOC pravidelnej MEDITÁCIE

Flow je stav mysle, ktorý sa objaví napríklad vtedy, keď sa pohrúžime do činnosti, ktorá je pre nás náročná, ale dobre zvládnuteľná.

Flow zažívame pri čítaní knihy, keď sa ponoríme do jej deja a úplne zabúdame na realitu, alebo pri športe, počúvaní hudby či plnení pracovných úloh. V takýchto situáciách úplne strácame pojem o čase.

Niekedy sa stane, že sme sústredení natoľko, že máme pocit, že namiesto niekoľkých hodín ubehlo iba pár minút. Zabúdame na svet okolo nás, sme šťastní a zároveň kreatívni a produktívni.

„Flow je stav plnej sústredenosti, zaujatosti prácou. Ide o ponorenie sa do deja, hry naplno. Vtedy prestávame vnímať čas, ktorý plynie. V rámci vzdelávania tento stav veľmi intenzívne vnímam vtedy, keď deti prestávajú sledovať hodinky, dospelí pozerať do mobilov, keď v skupinových diskusiách nevnímajú intenzitu ,hluku’ a napriek tomu si rozumejú, prirodzene vyjadrujú svoje názory, vymieňajú si skúsenosti, aktívne sa počúvajú a na základe vypočutého vyjadrujú vlastné myšlienky, svoje názory menia, prispôsobujú ich novým informáciám so záujmom a rešpektom k iným,“ vysvetľuje školská mediátorka Dušana Bieleszová.

flow, tajomstvo šťastia je flow, FIT štýl

Hlavné prvky FLOW

Csikszentmihalyi označil flow za metódu, ktorú dokáže zvládnuť každý z nás. Na to, aby sme mohli praktizovať flow, potrebujeme dve kľúčové ingrediencie – musíme mať vybratú činnosť, ktorú máme radi a disponujeme dostatočnými zručnosťami, schopnosťami či znalosťami na to, aby sme ju zvládli, teda splnili stanovený cieľ. Možno si v duchu hovoríte, že to je síce pekná a užitočná teória, ale k prežívaniu flow vám chýba to kľúčové, čiže obľúbená činnosť. Ako ju nájsť?

Musíme poznať samých seba, svoje silné aj slabé stránky. V jedných sa ovládať, druhé ukotvovať. Je dôležité klásť si otázky – Kedy sa cítim šťastný ja? Kedy sa cítia šťastní ľudia so mnou? V ktorej činnosti dosahujem úspech? Odpovede povzbudzujú k uplatňovaniu logických a prirodzených riešení. Tomu, v čom som dobrý, sa treba venovať viac, ako sa očakáva. Zvyknem mladým ľuďom vravieť: ,Ak ťa to baví, rob to. Ak sa rozhodneš robiť to, snaž sa byť v tom čo najlepší. Maj odvahu riskovať, chybu vnímaj ako signál, že treba konať inak. Neúspech považuj za príležitosť, výzvu, ktorú zvládneš.’

Ďalšou dôležitou zásadou je vnútorná motivácia. Tá veľmi úzko súvisí s možnosťou rozhodovať sa slobodne, bez nátlaku, ale s prijatím zodpovednosti. Zároveň je dôležité mať veci pod kontrolou, nebyť len prijímateľom informácií, ale aj ich tvorcom, modifikátorom a využívať pri tom kritické myslenie. Je to jednoduché? Nie, nie je. Ale ak to zvládneme, prinesie ná to pocit šťastia,“ vysvetľuje lektorka vzdelávania Dušana Bieleszová.

Ako praktizovať MINDFULNESS
Prečítajte si tiež:

Ako praktizovať MINDFULNESS

Ako praktizovať FLOW?

Podľa odborníkov môžeme stav flow zažívať pri všetkom, čo robíme. Za predpokladu, že máme chuť na sebe pracovať a nevzdať sa pri prvom neúspechu, pretože dosiahnutie stavu plynutia nie je zadarmo. Odporúča sa začať činnosťami, ktorým sa venujeme každý deň alebo ich obľubujeme. Môže sa jednať o čítanie, počúvanie hudby, cvičenie, šoférovanie, varenie alebo sociálne kontakty. Dôležité je urobiť si z obyčajných činností výzvu a odmeniť sa za úspech. Veľmi dobre flow funguje v rámci pracovnej činnosti. Okrem vytúženého stavu flow môžeme získať aj iné lákavé benefity, ako napríklad odmenu, povýšenie alebo uznanie kolegov.

flow, štastie, práca, šport, aktivity, fitastyl.sk, čo je flow, fit, zdravie, wellness, kondícia, chudnutie, diéta, zdravý životný štýl

Ako praktizovať FLOW pri úlohách v PRÁCI?

  1. Nájdite si činnosť, ktorú máte radi. Na začiatok sa môže jednať o projekt, na vypracovávanie ktorého sa tešíte alebo akúkoľvek úlohu, ktorá vo vás vyvolá nadšenie.
  2. Zvoľte si úlohu, ktorá bude mať pre vás status zaujímavá, čiže nejakým pozitívnym spôsobom ovplyvní vašu kariéru alebo pracovný život.
  3. Uistite sa, že zvolená práca je náročná, ale nie príliš. Mali by ste mať schopnosť dokončiť ju a sústrediť sa na ňu. Riešenie príliš ťažkej úlohy môže demotivovať a aj spôsobiť ťažkosti s koncentráciou, lebo sa v danej oblasti jednoducho „stratíte“.
  4. Nájdite si pokojné miesto a čas na prácu. Môže to byť skoro ráno alebo, naopak, neskôr večer. Ak sa nedokážete sústrediť v kancelárii, pracujte na projekte doma alebo tam, kde vám to bude vyhovovať.
  5. Urobte všetko pre to, aby vás nič nerozptyľovalo – vypnite mobil, odhláste sa z mailovej schránky a sociálnych sietí, upracte si pracovný stôl a podobne.
  6. Sústreďte sa na danú úlohu tak dlho, ako dokážete. Na tomto bode budete musieť zrejme popracovať viac, ale trpezlivosť ruže prináša. Kontrolujte svoju myseľ – keď sa vám myšlienky zatúlajú inam, vedome ich zacieľte na vykonávanú prácu.
  7. Užívajte si to. Flow je úžasný stav, pri ktorom zažijete pocity vnútorného naplnenia, harmónie a šťastia.
  8. Nevzdávajte to. Aplikovať flow do svojho každodenného života a činností vyžaduje trpezlivú prácu na sebe samom. Nejedenkrát zlyháte. Neberte to ako neúspech, ale ako cenné ponaučenie. „Flow je aj o pozitívnom uvažovaní. Vtedy chybu nevnímame ako problém, ale ako signál, že niečo musíme zmeniť. Ide aj o schopnosť spracovať negatívnu informáciu, považovať ju za príležitosť k novej skúsenosti. Pri flow má človek odvahu prekonávať prekážky, spracuje v sebe napätie, vníma rôzne uhly pohľadu, prijíma úspech a vie pracovať s neúspechom,“ hovorí Dušana Bieleszová.
  9. Vychutnajte si výhody, ktorými sú radosť z práce, ocenenie v zamestnaní a aj schopnosť robiť veci rýchlejšie, efektívnejšie a bez zbytočného rozptyľovania sa.