Život na sieti: fenomén súčasnej doby? Pozor na riziká

Redakcia | 22. január 2017
Život na sieti: fenomén súčasnej doby? Pozor na riziká

Život na sociálnej sieti je skutočným fenoménom dnešnej doby, bezpochyby lákavý nielen pre mladých ľudí. Virtuálny priestor je ako mačacie zlato – láka a klame zároveň.

Nafotím, upravím, zavesím. Lajknem, komentujem, zdieľam. Som v skupine, komunite... niekde. Virtuálny svet ponúka nekonečné možnosti. Výzvu pohybovať sa v ňom tak, aby som sa vyhol nebezpečenstvu, ktoré so sebou nesie, však mnohí ignorujú.  Na sieti ste čitateľní.

Život na sieti je fenoménom súčasnej doby. Aké sú jeho riziká?

Vaše aktivity, fotografie, stránky, ktoré podporíte. Na sieti ste ohrození. Fotografie, názory a v niektorých prípadoch aj sympatie vyjadrené palcom hore môžu byť zneužité. Na sieti ste videní. Na tento fakt upozorňujú aj personálne agentúry: v prípade, že si hľadáte prácu, váš zamestnávateľ si vás obyčajne preklepne aj na internete.

Nie sú ojedinelé prípady, keď kvôli svojim neopatrným vyjadreniam na sieti ľudia prídu o prácu. Pre mladých ľudí sa stali sociálne siete komunikačným prostriedkom. Kým stredná generácia vyrastala na emailoch, nová generácia už nemá ani emailovú adresu – komunikujú cez sociálnu sieť. Žijú na sieti, a to doslova.

Je na rodičoch, aby deti oboznámili s tým, aké sú riziká s tým spojené. Prečo je dôležité chrániť si svoje súkromie – sociálne siete by mali byť o zdieľaní zážitkov, nie súkromia. Poučte ich o tom, aké dôležité je zvážiť, aké informácie o sebe poskytnú prostredníctvom fotografií, statusov a iných príspevkov, ktoré sú verejne prístupné. Každá doba má svoje fenomény, život na sieti je fenoménom tej, v ktorej žijeme.

Psychologička Jarmila Tomková hovorí: „Z aktuálneho výskumu realizovaného Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie vyplýva, že až takmer 70 % detí vo veku 11-13 rokov si založilo facebookový profil, keď mali menej ako 10 rokov, napriek vekovému limitu sociálnej siete (13). Až 45 % z nich má svoj profil verejný, súkromie obsahov si nezabezpečuje – každé piate preto, že nevie, ako sa to robí, 12 % preto, lebo to nepovažuje za podstatné. Tie deti, ktoré majú profil verejný, zároveň častejšie zverejňujú identifikačné informácie, ako telefónne číslo a presnejšiu adresu, info o rodičoch a fotografie, čo môže byť pri verejnom profile ľahko zneužité.“

Jarmila Tomková dodáva, že rizikom zverejňovania nezabezpečených obsahov na Facebooku sú ohrozené najmä menšie deti, ktoré nemajú dostatok vedomostí o bezpečnom používaní internetu a niektorých aplikácií, prirodzene nemajú dostatočné kritické myslenie a schopnosť anticipovať dôsledky svojich činov.

„Výskum tiež potvrdzuje, že verejné profily a zverejňovanie citlivých informácií je významne častejšie u tých detí, ktorým sa dostáva menej rodičovskej mediácie internetu – rodičia sprostredkovávajú menej sprevádzania, menej rád ohľadom toho, ako sa správať na internete zodpovedne a ako sa zachovať, keď sa vyskytnú problematické online situácie. Pozornosť a starostlivosť zo strany rodičov teda preukázateľne vplýva taktiež na online správanie sa ich detí, na mieru rizika, ktorému sa vystavujú.“

Naučte deti používať internet bezpečne. Ukážte im, ako vyhľadávať informácie, ako komunikovať on-line.

Čo by ste dieťaťu o internete mali povedať:

 • všetko, čo zverejní v online prostredí, bude viditeľné a dostupné aj pre iných užívateľov
 • informácie, ktoré sú na internete, je potrebné overiť z viacerých zdrojov
 • osobné údaje, ktoré poskytne pri registrácii pri rôznych hrách a aplikáciách, môžu byť zneužité, napríklad na komerčné účely
 • osobné údaje (adresa bydliska, školy, súkromné fotografie) by nemalo poskytnúť cudzím osobám
 • upozornite ho na riziká spojené s on-line kamarátstvom a falošnou identitou, napríklad na sociálnych sieťach
 • sťahovanie, otváranie príloh a emailov z cudzích adries môže vážne ohroziť počítač 

Ako zabezpečiť on-line prostredie na domácom počítači? Čo môžete ako rodič urobiť?

 • Zoznámiť dieťa s internetom, ako s prostriedkom získavania informácií a komunikácie. Ukážte mu funkcie vyhľadávačov, možnosti hier a vzdelávania.
 • Dohodnite si čas, ktorý môže denne stráviť na počítači. V prípade menších detí je výhodné umiestniť počítač tak, aby ste mohli sledovať jeho činnosť na internete a prípadne zasiahnuť.
 • Zabezpečiť domáci počítač nastavením rodičovskej kontroly. V nej môžete nastaviť programy a hry, ktoré deti môžu spúšťať, rovnako ako aj čas, v ktorom môžu používať počítač.
 • Monitorovacie a filtrovacie programy umožňujú mať pod kontrolou aktivity dieťaťa na internete. Jednou z ich funkcií je aj odosielanie správ o činnosti počítača na email – čo umožňuje kontrolovať činnosť počítača, kdekoľvek sa nachádzate. Nástroje pre filtrovanie obsahu blokujú stránky s nevhodným obsahom.
 • V histórii prehliadača si môžete pozrieť stránky, ktoré navštívili.
 • Nezabúdajte na zabezpečenie mobilu, nastavenie vyhľadávaní a sťahovania aplikácií. Informujte sa u svojich mobilných operátorov o nástrojoch k zvýšeniu bezpečnosti detí vo virtuálnom priestore.
 • Zabezpečiť vlastné webové stránky. Ako používateľ môžete rozhodnúť o tom, kto si môže prezerať vaše príspevky na internete.
 • Pomôžte s nastavením súkromia aj vašim deťom, pokiaľ majú na sieti profil a uverejňujú na ňom fotografie, videá a podobne.

Staňte sa priateľom svojho dieťaťa na sieti a môžete tak monitorovať jeho aktivitu. Okrem iného aj pridávanie neznámych ľudí a ich interakcie s dieťaťom. Upozornite ho na to, aby si strážilo svoje heslá a na verejných počítačoch vždy odmietlo voľbu – pamätať si heslo.

Čítajte tiež:
Pomoc, prenasleduje ma! Nebezpečný STALKING, počuli ste o ňom?
Ste obeťou STALKINGU?