Losos divý verzus losos z farmy: v čom spočívajú zásadné rozdiely a aké sú názory odborníkov?

Ing. Vladimíra Mihálová | 10. september 2017
Losos divý verzus losos z farmy: v čom spočívajú zásadné rozdiely a aké sú názory odborníkov?

Losos v závislosti na tom, či je chovaný na farme alebo losos divý, sa líši v zložení výživných látok, ktoré jeho mäso ponúka. V čom sú zásadné rozdiely?

Losos divý verzus losos z farmy - zásadné rozdiely

Rozdiely v obsahu živín

Voľne žijúce lososy (ulovené v oceánoch) majú lepšie výživné vlastnosti v porovnaní s lososmi z fariem. Zároveň by mali obsahovať i menej škodlivých látok pochádzajúcich z vonkajšieho prostredia. Mäso lososov divých má tiež vyšší podiel niektorých minerálnych látok (napr. draslík, železo, zinok) ako mäso chovných lososov.

Čítajte tiež: Chovaný losos, koľko má spoločného s originálom, ktorý pláva voľne vo vodách oceánu?

Rozdiely v obsah tuku

Divé lososy majú menej tuku, a preto sú energeticky menej výdatné ako lososy chované na farmách. Oveľa dôležitejšie sú však rozdiely v zložení tuku. Tuk z lososa divého obsahuje oveľa menej nasýtených mastných kyselín (MK).

Naopak, chovný losos z farmy obsahuje viac tuku, viac energie a tiež viac nasýtených MK. Pomer omega-6 MK k omega-3 MK je v jeho tuku výrazne nepriaznivejší ako pri voľne žijúcom lososovi. Napriek tomu však obsahuje stále významné množstvo omega-3 MK.

Mohlo by vás zaujímať: Rybie mäso - to najcennejšie pre zdravie!

Rozdiely v kvalite a chuti

Mäso z lososa divého nemá takú intenzívnu ružovú farbu, akú má mäso z chovných rýb. Odlišná je aj jeho štruktúra a konzistencia. Pri umelo chovaných lososoch sa kladie dôraz hlavne na rýchly rast, ktorý je prirodzene na úkor kvality a chuti. Ich mäso je potom nielen mastnejšie, ale aj menej pevné.

Bez pridania karoténov do krmiva by ani ich farba nebola taká intenzívna. Okrem toho sa v praxi pri ich chove vyskytujú problémy súvisiace s infekciami a premnožením parazitov. Následné používanie pesticídov a liekov spôsobuje, že neraz vykazujú stopy jedovatých látok, ktoré sa hromadia v rybom tuku. 

Rozdiely v dostupnosti a cene

Chovné lososy sú lacnejšie a dostupnejšie ako lososy divé, aj keď v skutočnosti lacné tiež nie sú.

Aké sú názory odborníkov?

Testy potvrdzujú, že chovné lososy obsahujú viac kontaminantov (napr. ťažké kovy ako je olovo, arzén) než voľne žijúce lososy. Koncentrácia stopových ťažkých kovov je však nízka tak v divom, ako aj v chovnom druhu lososov. Podľa expertov by preto nemala predstavovať riziko pre konzumentov.

Väčšina odborníkov na výživu sa domnieva, že pozitívne zdravotné účinky z omega-3 MK (pri konzumácii morských rýb) prevýšia zdravotné riziká z prítomných znečisťujúcich látok.

Tie sa prejavujú až pri častejšej konzumácii rybieho mäsa. Podľa ich názoru je však vhodnejšie jesť mäso z voľne žijúcich lososov. Pomer úžitku k riziku je pri ich konzumácii priaznivejší ako pri mäse z chovných lososov.

Napriek viacerým rozdielom sa mäso z chovného lososa považuje za zdravé a prospešné pre výživu ľudí tak, ako aj mäso z divého lososa. Nech už sa rozhodnete pre ktoréhokoľvek z nich, losos (podobne ako ostatné ryby) by mal byť pravidelne zaraďovaný do vášho jedálneho lístka.

Mohlo by vás zaujímať: Morské verzus sladkovodné ryby. Ktoré uprednostníte?