Darovanie vajíčok - ako prebieha na Slovensku?

Martina Pašková | 12. Oct 2017
Darovanie vajíčok - ako prebieha na Slovensku?

Darovanie vajíčok je na Slovensku legálne. Dokonca vám za ich „darovanie“ poskytnú finančnú kompenzáciu. Podmienky na darovanie sú prísne, nie každá žena môže vajíčko darovať. Čítajte ďalej...

Darovanie vajíčok

Na Slovensku počet žien, ktoré z nejakého zdravotného dôvodu potrebujú darované vajíčko, neustále rastie. Vytvoril sa preto poradovník, resp. program darovaného oocytu (ED). Poradie pacientok v ňom je určené dátumom zaradenia.

Ak si príjemkyňa privedie do programu priamu darkyňu vajíčka, zabezpečí jej to umiestnenie v programe na poprednom mieste. Avšak, vajíčko z dôvodu zachovania anonymity dostane od neznámej darkyne.

Čítajte tiež: Mužská neplodnosť vs. kvalita spermií

Darcovstvo vajíčok upravuje Zákon o výskume na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách a súvisiacich činnostiach a o zmene niektorých súvisiacich zákonov z roku 2006. Podľa jeho litery je matkou dieťaťa vždy žena, ktorá dieťa porodila.

Príjemkyne oocytov (vajíčok)

Tento cenný biologický materiál je pomerne žiadaný, pretože pacientok – príjemkýň neustále pribúda. Na zoznam žiadateliek, ktoré majú záujem o vajíčko, sú najčastejšie pripisované ženy s predčasným ovariálnym zlyhaním vaječníkov (nezvratná porucha alebo vyhasnutie činnosti vaječníkov, aj v prípade operačného odstránenia vaječníkov ako následku rôznych ochorení), s genetickým ochorením, ktoré by mohli na svoje budúce dieťatko preniesť alebo ženy po opakovane neúspešných IVF cykloch (umelom oplodnení).

Čítajte tiež: Aký potrat som prekonala?

Darkyne vajíčok

Darovať vajíčko nemôže hociktorá žena. Dokonca sa ich okruh v posledných rokoch zužuje, pretože čoraz viac potenciálnych darkýň trpí závažnými hormonálnymi problémami. Každé centrum asistovanej reprodukcie má svoje špecifické podmienky čo sa týka veku, vzdelania a pod.

Preto, ak zvažujete darovať svoje vajíčka, je vhodné dopredu si zistiť všetky potrebné informácie. V cieľovej skupine darkýň môžu byť iba ženy v rozpätí 19 až 35 rokov, s vyhovujúcim zdravotným stavom.

To znamená, že darkyňa musí mať okrem negatívnych výsledkov testov na pohlavne prenosné choroby v norme i genetické vyšetrenia a v poriadku gynekologický nález. Darovať vajíčka sa neodporúča ženám s psychologickými ťažkosťami, fajčiarkam, ani tým, ktoré požívajú alkohol či psychoaktívne látky.

Bude vás tiež zaujímať: Serkláž: keď krček maternice neposlúcha