Jemné energie stromov. Čo charakterizuje jednotlivé stromy a ktorý vás osloví?

Jana Trundová | 13. apríl 2017
Jemné energie stromov. Čo charakterizuje jednotlivé stromy a ktorý vás osloví?

Ľudia zaoberajúci sa energiami by v tejto chvíli upozornili napríklad na chlácholivosť košatých líp, silu duba, prečistenie tela i mysle vďaka borovici.. A čo ostatné stromy a ich energie? Ktorý osloví vás?

Jemné energie stromov

Strom symbolizuje zakorenenosť, rešpekt k prevereným hodnotám a tradíciám, pevnosť a vernosť, je silným predstaviteľom prvku dreva. Toľko v stručnosti čínska astrológia. Taoizmus, navyše, strom poníma ako názorný symbol pri tréningu bojových umení, aj ako spodobnenie fyzickej a psychickej kondície človeka.

U nás najznámejšia a tiež našej kultúre najbližšia je symbolika starých Keltov, ktorá je ekvivalentom astrologických znamení. Druidi sa totiž pokúšali vyčítať osudy ľudí nie z hviezd, ale zo stromov, ku ktorým chovali posvätnú úctu.

Zároveň podľa dátumu narodenia, korigovaného dátumom počatia, ku ktorému priradili druh stromu, odvodzovali základnú osobnostnú charakteristiku. S ňou sa často spájajú energie, ktoré môžeme z konkrétnych druhov čerpať. Pozor, v prípade tejto náuky sa poradie stromov cyklicky neopakuje a napríklad k mimoriadnym dňom, ako je slnovrat alebo rovnodennosť, sa viaže jednodňový symbolický strom. Jarnej rovnodennosti prináleží dub, jesennej jelša, letnému slnovratu breza, zimnému buk.

Čo dobrého podľa Keltov prinášajú

 • LIESKA – za nenápadnosťou sa skrýva veľká sila, schopnosť tichým, vytrvalým spôsobom dosiahnuť ciele. Nesebeckosť a štedrosť voči blízkym ľuďom.
 • ŽERIAV – dobrý vkus, vytrvalosť, zodpovednosť, krehký vzhľad kamufluje pevnú vôľu a odvahu postaviť sa ranám osudu.
 • JAVOR – osobná hrdosť, racionalita, autorita, otvorenosť. Schopnosť nadchnúť sa pre nové veci a projekty ostatných ľudí.
 • ORECH – cit pre stratégiu, doťahovanie plánov do konca, nepoddajnosť, ktoré prekonávajú nesmelosť. Nepodliehanie názorom druhých ľudí.
 • TOPOĽ – schopnosť hlboko vnímať prírodu, životný nadhľad. Rýchly rast, odvaha v kritických okamihoch.
 • GAŠTAN – štedrosť a húževnatosť, vytrvalosť v dosahovaní cieľov, zároveň však súvaha. Zásadovosť v postojoch, výrazný zmysel pre spravodlivosť.
 • JASEŇ – fyzická vitalita do vysokého veku. Cieľavedomosť a schopnosť ochrany blížnych. Šťastie, bez ktorého mnohé snahy vyjdú naprázdno.
 • HRAB – poctivosť, usilovnosť, sústredenosť aj na menšie úlohy. Ctenie zavedeného systému, potieranie neporiadku a lajdáctva.
 • OSIKA – pevné zdravie, hromada energie, dobrodružstvo, umelecké sebavyjadrenie, tiež úspechy, ktoré prichádzajú ľahko, len je problém vytrvať v prípade neúspechu alebo konkurencie.

stromy, energie, kreativity, nápady

 • BREZA – hlboká emocionalita, duchovno, láskavosť, cit pre blízkych ľudí a zmysel pre pevnosť domova. Vytrvalosť aj napriek zdanlivej krehkosť.
 • JABLOŇ – hĺbavosť, veľkorysosť, srdečnosť. Úspech pri odhaľovaní záhad a tajničiek akéhokoľvek druhu.
 • JEDĽA – dôstojnosť, elegancia, kultivovaná originalita. Schopnosť vytrvať, neutekať od problémov, a to za každú cenu.
 • BREST – psychická vyrovnanosť, pokoj, sebaovládanie. Cit pre predvídavosť a tým obmedzenie rizika problémov pri dosahovaní cieľov.
 • CYPRUS – radosť zo všetkého dobrého, čo život prináša. Tiež veľká tolerancia a vernosť. Nachádzanie východiska i z tzv. bezvýchodiskových situácií.
 • SMREKOVEC – sebaistota, dominancia, prísnosť na seba samého i druhých, aby sa dosiahli vytýčené ciele.
 • BOROVICA – optimizmus, schopnosť improvizácie, húževnatosť. Pevné rodinné zázemie, štedrosť k blízkym.
 • VŔBA – vychutnávanie života, snívanie, citlivosť, silná vnímavosť voči impulzom z okolia. Psychologická manipulácia s ľuďmi.
 • LIPA – ústretovosť, bezpečie, istota. Vyhýbanie sa konfliktom, veľká prispôsobivosť a ochota pristúpiť ku kompromisom s cieľom pokojnejšieho života.
 • JELŠA – vyrovnanosť a láskavosť, diskrétnosť, otvorené srdce voči druhým ľuďom. Ctenie osobného priestoru a slobody druhých. 
Čítajte tiež: Ako načerpať energiu a kreativitu zo STROMOV?