Takéto pozitívne výsledky vám ARTETERAPIA prinesie v každodennom živote

Redakcia | 21. december 2017
Takéto pozitívne výsledky vám ARTETERAPIA prinesie v každodennom živote

Táto terapeutická disciplína však nemá význam iba v živote špecifických pacientov, ale dopomôcť k harmónii a stavu duševnej rovnováhy môže nám všetkým.

K relaxu a prehlbovaniu osobnosti

Pôvodne sa s aplikovaním výtvarného umenia pri ťažkých duševných stavoch zaoberal už Freud, ktorý si všimol expresívne výtvarné prejavy u schizofrenikov. Neskôr sa začali využívať konkrétne obrazy na pochopenie myšlienok a odchýlok pri psychiatrických pacientoch.

Až v posledných desaťročiach sa maľba začala posudzovať aj ako jedinečný a užitočný komunikačný prostriedok nielen na pochopenie pochodov jedinca, ale aj na ich uvoľnenie.

Tvorivosť ako vôdzka k sebauplatneniu sa prestala definovať len v spojitosti s umelcami, ale konečne ju odborníci začali odporúčať všetkým ľuďom ako nenahraditeľnú cestu k duševnému relaxu a prehlbovaniu osobnosti.


Zdroj foto: istockphoto.com

Pozitívne výsledky arteterapie v každodennom živote:

  • Odbúrava stres 
  • Učí nás pracovať a spracovávať vlastné emócie
  • Dovolí nám o sebe odhaliť viac, ako by sme dokázali slovne vyjadriť
  • Trénuje jemnú motoriku
  • Prehlbuje senzitívnosť
  • Zlepšuje sústredenie a kontakt so svojím vnútorným JA

Arteterapiu môžete realizovať aj doma a vydať sa tak na cestu k sebe samému: