Laktózová intolerancia: fakty a čísla

Redakcia | 2. máj 2019
laktozova intolerancia, laktáza, štiepenie, tráviace problémy, alergia na mlieko, mliečna bielkovina

Ľudí s potravinovými intoleranciami pribúda. Podpisuje sa pod ne stres, životný štýl, znečistené ovzdušie aj nekvalitná strava, ale v niektorých prípadoch aj vrodená predispozícia. Jedným z problémov trávenia je intolerancia laktózy. Hoci si to mnohí myslia, nejde o chorobu. Ak ju máte, znamená to, že vám nedostatočne pracuje alebo úplne chýba enzým nazývaný laktáza.

Každý šiesty z nás Laktóza je mliečny cukor, ktorý je súčasťou mlieka a všetkých mliečnych výrobkov. Štiepi sa v tenkom čreve za pomoci enzý­mu LAKTÁZY na dva monosacharidy, a to galaktózu a glukózu. Aktivita tohto enzýmu je v období dojčenia vysoká, avšak po­stupne, po druhom roku života klesá, čo je vplyvom zloženia stravy so zníženým obsahom mlieka.

U niektorých ľudí je ak­tivita enzýmu dostatočná po celý život, u niektorých je aktivita znížená. Udáva sa, že laktózovou intoleranciou trpí 15 – 25 % obyvateľstva Severnej Európy, 40 – 75 % južných častí Európy a viac ako 95 % obyvateľstva v Ázii a Afrike. Keby sme tieto úda­je globálne zhrnuli, mohli by sme konštatovať, že každý šiesty človek má laktózovú intoleranciu.

„Laktóza je jednou zo základných zložiek ľudského a živočíš­neho mlieka. Ako disacharid zložený z glukózy a galaktózy v mlieku je zdrojom energie. Vytvára sa v mliečnych epitelár­nych bunkách z týchto dvoch cukrov, ktoré sú absorbované do epitelu z krvi. Ľudské mlieko obsahuje až 7 % laktózy, kravské mlieko menej, a to 4 – 5 %.

Produkty ako syry, jogurty, smo­tana síce obsahujú laktózu, ale v menšej miere ako samotné mlieko. U ľudí, ktorých trávenie je v poriadku sa laktóza štie­pi v tenkom čreve na cukry enzýmom laktáza. U laktózovo intolerantných ľudí tento enzým chýba a nestrávená laktóza spôsobuje v tráviacom systéme problémy,“ vysvetľuje fun­govanie tráviaceho traktu v prípade laktózovej intolerancie Mgr. Lucia Komorechová.

Kŕče, nadúvanie, bolesti...

Ak sa neštiepená laktóza do krvi cez tenké črevo nevstrebáva, presúva sa do vzdialenejších častí čreva (hrubé črevo), kde vytvára osmotický gradient, čím sa do čreva naťahujú elektrolyty a voda.

Zväčšenie objemu črevného obsahu stimuluje pohyb čriev – motilitu a zrýchľuje sa posun potravy cez črevá. V hrubom čreve sa laktóza baktériami rozkladá za vzniku mliečnej kyseliny, vodíka, oxidu uhličitého a metánu.

Všetky tieto zložky pôsobia negatívne na tráviaci trakt. Spôsobujú kolikovité bolesti, kŕče, hnačku, nafúknuté brucho, nadmernú tvorbu plynov a prelievanie črevného obsahu (tzv. škŕkanie v bruchu).

Kde je problém?

Príčiny deficitu enzýmu laktáza môžu byť rôzne. Dieťa sa môže už bez tohto enzýmu narodiť, ale pravdepodobnejšie je, že po druhom roku života sa začína enzým strácať. Tento prípad postihuje každé šieste dieťa a vo veľkej miere závisí od zemepisnej šírky. V niektorých prípadoch je deficit laktázy spôsobený infekčným ochorením (bakteriálnym, vírusovým, parazitárnym), pri poškodení steny sliznice liekmi (napr. ATB), ale aj pri niektorých chronických ochoreniach (Crohnova choroba, celiakia).

Prevencia nadovšetko

Ak vám bola zistená intolerancia laktózy, možno neviete, ako ďalej. Čo z jedálnička vyradiť, čo, naopak, zaviesť do svojho stravovacieho plánu, aby ste problémom dokázali predchádzať. Ako hovorí Mgr. Komorechová, „často sa stáva, že ľudia s laktózovou intoleranciou prestanú konzumovať maslo alebo syry.

Tieto potraviny je možné konzumovať, hlavne tvrdé a zrejúce syry, v ktorých laktóza prechádza pri výrobe do srvátky a zvyšná sa počas zrenia syrov odbúra. Jogurty a zakýsané mliečne produkty síce laktózu obsahujú, ale tiež obsahujú živé kultúry, ktoré pomáhajú laktózu štiepiť. Preto sa ľuďom odporúčajú.

Ľudia s laktózovou intoleranciou by mali pravidelne užívať probiotiká s obsahom mliečnych baktérií, ktoré pomáhajú laktózu štiepiť a tým zamedzovať jej negatívnemu vplyv tráviaci trakt.“ Ak teda patríte medzi tých, ktorým laktóza robí problémy, tvrdých syrov sa úplne vzdať nemusíte.