Leto a úrazy. Kedy privolať záchranku?

Dagmar Baluchová, SPOLUPRÁCA: Falck Záchranná a.s., Falck Academy s.r.o. - www.falck.sk | 14. Jul 2017
Leto a úrazy. Kedy privolať záchranku?

Letná sezóna je tu. S množstvom príležitostí k aktívnemu tráveniu voľného času však patrí aj ostražitosť – pretože o to najcennejšie, čo máme – život a zdravie – možno veľmi ľahko prísť. Viete, kedy, ako a za akých okolností tak treba privolať záchrannú službu?

Je tu L E T O – čas, keď chceme/potrebujeme/MUSÍME dobiť baterky.

Bicyklovanie, korčuľovanie, turistika, vodné športy... Je toľko možností, ako cez leto zrelaxovať, ale i zažiť dobrodružstvo. Pre mnohých z nás je to čas, keď svoje voľnočasové či tréningové aktivity znásobíme, využijúc voľno, pekné počasie...

Chceme žiť naplno, chceme si všetko užiť naplno... No napriek tejto túžbe by sme nemali podceniť niečo - „kontrolku“, ktorá každému z nás bliká kdesi v podvedomí.

Trochu štatistiky

Leto má okrem množstva superlatív aj jeden nelichotivý – možno vás to prekvapí, ale je to čas, keď najčastejšie dochádza k úrazom. Svoju úlohu určite zohrávajú prázdniny a to, že mnohé deti sú často bez dozoru, ale aj množstvo príležitostí, ktoré prázdninujúci, ale i dovolenkujúci majú.

Ak by sme si urobili malú štatistiku, tak v našich podmienkach v letnom období:

 • medzi najčastejšie úrazy patria zlomeniny, rôzne rany a otrasy mozgu
 • najčastejšie k nim dochádza pri voľnočasových aktivitách, športovaní a dopravných nehodách
 • častejšie sa zrania chlapci a muži
 • následky aj nevinných pádov a zranení môžu byť od ľahších až po trvalé, ba aj smrteľné

Prvá pomoc

Nie vždy sa dá úrazom zabrániť, no mnohým možno predísť a vyhnúť sa tak zbytočnému utrpeniu, hospitalizácii, fyzickej i psychickej ujme. Prvú pomoc zraneným u nás poskytuje sieť záchrannej zdravotnej služby v SR, ktorú tvorí 280 staníc záchrannej zdravotnej služby, ktoré sú účelne rozmiestnené po celej krajine. Ich cieľom je zabezpečiť primeranú dostupnosť neodkladnej zdravotnej starostlivosti. V nepretržitej pohotovosti k zásahom je:

 • 92 ambulancií rýchlej lekárskej pomoci „RLP“
 • 181 ambulancií rýchlej zdravotnej pomoci „RZP“
 • 7 ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby „VZZS“ (v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Žiline, Poprade, Košiciach a Trenčíne)

To, že tieto záchranné služby sú, žiaľ, plne využité, potvrdzuje aj Mgr. Alena Lacyková Krčová, hovorkyňa Falck Záchranná a.s., najväčšieho poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby na Slovensku: „V r. 2014 absolvovali naše posádky až 162-tisíc výjazdov.

Najväčšiu skupinu – až 20 024 výjazdov – tvorili úrazy. K ďalším najčastejším diagnózam, ku ktorým vyrážali naši záchranári a lekári v minulom roku, patrili hypertenzia, akútne bolesti brucha, kolapsy, ťažkosti s dýchaním, poruchy srdcového rytmu, bolesti na hrudi a cievne mozgové príhody.

Dojazdový čas patrí k najkratším na Slovensku – priemerne sa posádka Falck Záchranná a.s. dostane k pacientovi, ktorý potrebuje pomoc, do necelých 9 minút.“

Čo robiť?

Niekedy život prinesie situácie, keď sme sami svedkami momentov, ktoré si vyžadujú, aby sme privolali záchrannú pomoc. Viete, kedy, ako a za akých okolností tak treba urobiť? Privolať záchrannú pomoc je možné v prípadoch:

 • keď to akútne vyžaduje váš zdravotný stav
 • keď je v ohrození niekto z vašich blízkych
 • keď ste sa stali svedkami udalosti, ktorá vyžaduje lekársku pomoc, pretože sú ohrozené ľudské životy

V prípade takýchto stavov – podľa aktuálnej situácie, či je nutné privolať aj hasičov a/alebo políciu - je nutné vedieť (ideálne mať ich predvolené v telefóne) tieto dôležité čísla:

 • 112 - Jednotné európske číslo tiesňového volania
 • 150 - Hasičský a záchranný zbor
 • 155 - Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby
 • 158 - Polícia 

Tieto linky:

- sú bezplatné
- sú bez predvoľby
- je možné ich volať z pevnej linky (v SR), aj z mobilných telefónov