Migréna alebo Keď vám ide vybuchnúť hlava

Dagmar Baluchová | 21. júl 2017
Migréna alebo Keď vám ide vybuchnúť hlava

Migréna – to už nie je iba výhovorka žien v slabých vtipoch. Je to realita. Príliš krutá realita takmer každej tretej ženy v produktívnom veku.

„Kto nezažil, nepochopí, kto zažil, nikdy nezabudne...“ hovorí Lýdia – úspešná podnikateľka, manželka, mama, ktorá popritom všetkom stíha aj Pilates a svoju záhradu. Kým ju nezastaví migréna. „Zdedila som ju, rovnako ako moja sestra, po našej mame. Aspoň som bola pripravená, keď sa to po narodení mojej prvej dcéry objavilo aj u mňa. Bolesť, keď vám ide rozstreliť hlavu a ako bonus pocity nemohúcnosti, slabosti, ktoré sa objavia kedykoľvek, neprajem nikomu..., ani nepriateľovi.“
Lýdii dajú za pravdu mnohí. Migréna sa totiž stále viac považuje za ochorenie tejto doby.

Čítajte: Bolesť hlavy: epidémia 21. storočia

Neprehliadnuteľná a v podstate neviditeľná – aj to je migréna.

Mnoho ľudí ani netuší, že za ich občasnými bolesťami hlavy sa môže skrývať práve táto diagnóza. Aj preto počty skutočných pacientov kolíšu.

 Ide o závažné ochorenie, ktoré môže dokonca spôsobiť aj trvalé neurologické následky.

Migréna je skutočná choroba, nie iba stav

Hoci pred pár desiatkami rokov sa o migréne ako o ochorení ešte nechyrovalo, dnes je to už uznávaná diagnóza. Ide o závažné ochorenie, ktoré môže dokonca spôsobiť aj trvalé neurologické následky.

O jej vzniku a príčinách polemizovali vedci už dávno. Existuje preto aj niekoľko teórií, napr. Wolffova vaskulárna hypotéza, či Humorálna teória, ktorá zdôrazňuje úlohu humorálnych (lat. humor = tekutina) faktorov, najmä serotonínu a dopamínu, v rozvoji migrenózneho záchvatu.

Na konci 80. rokov 20. storočia sa objavila téza, že migréna je ochorenie z poruchy funkcie krvných doštičiek, z ktorých sa pri záchvate uvoľňuje hormón serotonín. Keď jeho hladina poklesne, dochádza k rozšíreniu ciev, čo vedie k bolesti hlavy.

Prečítajte si tiež: Jedlo ako spúšťač migrény

Neurofyziologické štúdie zistili, že mozgová kôra u migrenikov vykazuje špecifické biochemické odchýlky. Patrí k nim zníženie mitochondriálnych energetických rezerv a fosforylačného potenciálu v neurónoch mozgovej kôry a nízka hladina magnézia (horčíka).

Spúšťacím faktorom samotného migrenózneho záchvatu je aktivácia kmeňových štruktúr vonkajšími alebo vnútornými vplyvmi. Spúšťacie faktory pôsobia na centrá v hypotalame a v mozgovom kmeni a následne sa uvoľňujú látky, ktoré vedú do neurogénneho zápalu. A migrenózny záchvat je na svete...

Príčina vzniku migrény

Príčina vzniku migrény spočíva vo viacerých faktoroch, pričom až 2/3 pacientov s migrénou majú aj pozitívnu genetickú záťaž, teda ochorenie sa vyskytlo u ich príbuzných.

Záchvaty migrény sú veľmi vyčerpávajúce a negatívne ovplyvňujú celkovú kvalitu života. Objaviť sa totiž môžu kedykoľvek, pričom doslova úplne „paralyzujú“ danú osobu, ktorá počas záchvatu nie je schopná vykonávať činnosť, ktorú práve vykonávala.

Je o to nebezpečnejšia, že sa môže objaviť napr. počas šoférovania, starostlivosti o deti, športového výkonu ap. Tento stav, spojený s veľkou bolesťou, znižuje produktivitu práce, chuť do života, ovplyvňuje schopnosť sústrediť sa a áno, znižuje aj sexuálnu túžbu.

Až u 20 % pacientov sa prvý atak ochorenia objaví už pred 10. rokom veku.

Prvé „záchvevy“ tohto ochorenia sa najčastejšie objavujú u ľudí v produktívnom veku, no ojedinelé už nie sú ani prípady, ak sa vyskytne u detí či adolescentov, alebo v neskoršom veku.