Mužská neplodnosť vs. kvalita spermií

Dagmar Baluchová | 26. Apr 2017
Mužská neplodnosť vs. kvalita spermií

Ak doteraz platilo, že príčina neplodnosti je v 40 percentách u ženy a v 40 percentách u muža, za posledné roky sa situácia zmenila. Aktuálnym trendom je stúpajúci počet mužov s poruchami plodnosti. Hoci si to mnohí „páni tvorstva“ nechcú, nemôžu či nedokážu pripustiť, mužská sterilita je fenoménom tejto doby.

„Miláčik, budeš musieť ísť k doktorovi,“ túto vetu nepočuje žiaden muž rád. A ak ešte súvisí s vyšetrením spermií, odpoveď je jednoznačná – nie. Avšak často práve vyšetrenie kvality spermií u muža – spermiogram dokáže odhaliť mnohé ťažkosti s plodnosťou. A ak je cieľom páru mať dieťa, obeta zo strany oboch partnerov je, žiaľ, nutná... O to viac, ak sa akosi „nedarí“...

Podľa odborných kritérií o neplodnosti hovoríme vtedy, ak má pár problém otehotnieť po 1 roku nechráneného sexuálneho styku.

„Vinníci“ mužskej neplodnosti

Počet spermií klesá, a to isté sa týka aj ich kvality. Vinníkom často býva fajčenie, pitie alkoholu, tiež užívanie narkotík, anabolík... Svoj podiel na tom majú aj pohlavné choroby, ale i znečistený vzduch, škodliviny, či toxické látky v potrave a vo vode, ale aj prebiehajúca infekcia v organizme, či genetické choroby.

Splodiť dieťa sa márne pokúša až 15 % párov.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) mužskú neplodnosť definuje ako stav, keď je u muža v aspoň 1 z 2 vzoriek jeho analyzovaných spermií, odobratých v rozmedzí 1 až 4 týždňov, prítomná zmena:

  • v koncentrácii a/alebo
  • pohyblivosti a/alebo
  • morfológii spermií
Trend zhoršenej kvality spermií stále silnie.

Spermiogram odhalí pravdu

Základným vyšetrením plodnosti u muža je spermiogram. Áno, bez tohto vyšetrenia to jednoducho nepôjde... Ale páni, netreba sa ho báť. Mnohé ženy by vám dosvedčili, že pravidelné gynekologické kontroly, ktoré vaše polovičky podstupujú, nie sú „o nič“ príjemnejšie, ale v záujme najvyššieho cieľa – dieťaťa – sa podstúpiť dajú (hoci často so zaťatými zubami a zavretými očami).

Spermiogram je vyšetrenie, ktoré posudzuje plodnosť muža analýzou spermií v ejakuláte. Po odobratí vzorky spermií, ktoré muž u lekára odovzdá do špeciálnej nádobky v miestnosti, v ktorej je sám, sa spermie vyšetria. Výsledky spermiogramu lekárovi jasne napovedia, v čom tkvie problém u muža. Časté výsledky zlého spermiogramu sú:

  • Azoospermia – v ejakuláte nie sú žiadne spermie.
  • Oligospermia – vytvára sa iba málo spermií.
  • Asthenospermia – znížená pohyblivosť spermií.
  • Teratospermia – zvýšený počet abnormálnych spermií. 
Približne 30 % prípadov neplodnosti je považovaných za idiopatických, t.j. príčina, prečo pár nemôže mať dieťa, sa nedá vysvetliť.