Skrytá hrozba v pesticídových produktoch. Aj na Slovensku?

Martin Chudý, SPRACOVALA: Dagmar Baluchová | 3. Nov 2017
Skrytá hrozba v pesticídových produktoch. Aj na Slovensku?

Ak nakupujete nejaký pesticíd, ako insekticíd alebo fungicíd, samotný pesticíd nemusí predstavovať najväčšie nebezpečenstvo. Pesticídové produkty sú v skutočnosti zmesou viacerých látok, ktoré môžu ohroziť vaše zdravie.

Aktívna prísada, ktorá má za úlohu zabiť žijúce organizmy, môže predstavovať len 5 % z celého produktu a veľakrát sa len táto prísada uvádza na obale výrobku. Okrem nej sa v ňom však nachádzajú kontaminanty a nečistoty, napríklad dioxíny a DDT, ktoré neboli zámerne pridané do výrobku, ale vznikajú pri výrobnom procese.

Čítajte tiež: Zázračná „zelená revolúcia“? Nedajme sa oklamať!

Ďalší problém sú metabolity, produkty rozkladu, ktoré vznikajú pri používaní pesticídu, keď sa dostane do styku so vzduchom, vodou, pôdou alebo žijúcim organizmom. Tieto metabolity sú často oveľa nebezpečnejšie ako samotný pesticíd.

Poslednou a možno najnebezpečnejšou látkou sú tzv. inertné prísady. Tie môžu predstavovať až 95 % z celého výrobku. Lenže, čo sú to tie inertné prísady, sa nikdy nedozviete. Sú to „tajné“ prísady výrobcov, ktoré robia ich výrobok účinnejším. Inertné prísady sú všeobecne minimálne testované, ale o viacerých sa vie, že sú veľmi nebezpečné.

Mohlo by vás zaujímať: Vystavujete sa pesticídom, o ktorých ani neviete?

Chráňte sa pred pesticídmi

Najväčšie množstvo pesticídov sa používa v poľnohospodárstve. Stovky nebezpečných pesticídov sú v ňom používané pri pestovaní alebo skladovaní rastlín. Napriek prísnym zákonom a pravidelným kontrolám sa nebezpečné pesticídy a ich metabolity dostávajú v nadmernom množstve do potravín, ktoré konzumujeme.

Znepokojivou správou je, že sa to deje stále vo vyššom množstve. V roku 2014 bolo v SR analyzovaných 569 vzoriek potravín, v ktorých sa nachádzali stovky rôznych pesticídov alebo ich metabolitov.

Až v 334 vzorkách (58,7 %) potravín sa nachádzali jeden alebo viac druhov rezíduí pesticídov. V 12 prípadoch (2,1 %) obsah pesticídov dokonca prekročil maximálny reziduálny limit – MRL.

Mohlo by vás zaujímať: Pri vyváženej strave nemajú vírusy takmer žiadnu šancu. Ako sa vyhnúť nádche či chrípke?