Šokujúce! Zdravotné riziká spojené s konzumáciou potravín s GMO.

Martin Chudý; spracovala: Dagmar Baluchová | 27. júl 2017
Šokujúce! Zdravotné riziká spojené s konzumáciou potravín s GMO.

Početné množstvo zvieracích štúdií dokazuje vážne zdravotné riziká spojené s konzumáciou potravín s GMO.

V jednej kanadskej štúdii vedci zistili, že špecifický typ Bt toxínu z GM kukurice sa nachádza v krvi:

  • 93 % tehotných žien,
  • 80 % pupočníkovej krvi ich detí
  • 69 % netehotných žien

Tieto šokujúce výsledky vyvolali desivú možnosť, že konzumácia GM kukurice môže premeniť črevnú flóru na žijúcu pesticídovú továreň, v ktorej sa Bt toxín bude vyrábať sám vo vnútri tráviaceho systému.

Čítajte tiež: Čo sú to GMO (geneticky modifikované organizmy) a ako sa produkujú?

Napriek tvrdeniam spoločnosti Monsanto o neschopnosti Bt toxínu viazať sa na steny čriev u cicavcov, početné štúdie ukazujú, že sa dokáže viazať na tenké črevo myší a črevné tkanivá opice rhesus.

To znamená, že aj dlho po ukončení konzumácie týchto upravených potravín by mohli geneticky modifikované proteíny zostať v organizme a rozmnožovať sa. Takéto chronické vystavenie sa cudzím génom môže zasa spôsobiť nepredvídateľné následky, a to najmä preto, že mnohé tieto gény sú odolné voči antibiotikám.

Čítajte tiež: Vplyv GM plodín na zdravie. Čo by ste mali vedieť?

Čo by to mohlo spôsobiť?

  • Keďže zvieracie štúdie preukázali, že DNA v potravine môže prejsť cez tráviaci trakt do orgánov a tkanív celého tela, dokonca aj do plodu, nikto nemôže predpovedať následky prípadnej aktivácie cudzích génov v ľudskom alebo zvieracom organizme, ktorými môžu byť úplne nové ochorenia, podobné napríklad rakovine.
  • Ak by bol bakteriálny gén, ktorý je vložený do väčšiny GM plodín prenesený, mohlo by to vytvoriť „super“ ochorenia, rezistentné voči antibiotikám, a teda neliečiteľné
  • Ak by bol gén, ktorý vytvára Bt-toxín v GM kukurici prenesený, mohlo by to premeniť tráviaci trakt na žijúcu pesticídovú továreň. 
Za čo všetko môžu? Čítajte: Podozrivé ÉČKA.

Navyše, transgénna DNA z GM rastlín nezostáva len v tele živočíchov, ale podľa výskumov sa môže preniesť do baktérií v pôde a zostať v nej až 2 roky. Ak by teda zostal napríklad gén pre rezistenciu k antibiotikám v pôdnych baktériách, len málokto by sa asi odvážil predpovedať, čo to môže spôsobiť.

RIZIKÁ

Podľa American Academy of Environmental Medicine (AAEM) početné množstvo zvieracích štúdií dokazuje vážne zdravotné riziká spojené s konzumáciou potravín s GMO. Medzi nimi napríklad neplodnosť, imunitné problémy, zrýchlené starnutie, zmeny v hlavných orgánoch a tráviacom trakte.

Preto AAEM žiada lekárov, aby odporúčali pacientom vyhýbať sa potravinám s GMO. Mnohí lekári v USA to však už dávno robia. Lekári sami radia pacientom, aby sa vyhli GMO, pretože mnohí ich pacienti nečakane ochoreli práve po dlhodobej konzumácii potravín s GMO.

Hneď, ako zo stravy odstránili tieto potraviny, ich zdravotné problémy zmizli. S týmto názorom AAEM nesúhlasia biotechnologické spoločnosti a zodpovedné úrady v USA, ako FDA (Food and Drug Administration) a USDA (Americké ministerstvo poľnohospodárstva), či v Európe EFSA (European Food Safety Authority). Všetky vymenované úrady schválili pestovanie a používanie mnohých GM plodín pre zvieraciu a ľudskú konzumáciu.

Mohlo by vás zaujímať: Funkčné potraviny - fenoménom tretieho tisícročia

Paradoxom však je, že napriek tomu vyspelé krajiny ako Nemecko, Francúzsko, Rusko, Maďarsko, Taliansko, Grécko, Rakúsko, Poľsko a mnohé ďalšie nesúhlasia s EFSA a zakázali pestovanie GM plodín a ich používanie v potravinách. Dôvod je možno ten, že viaceré nezávislé štúdie preukázali potencionálne nebezpečenstvo konzumácie GM plodín.

Toto potencionálne nebezpečenstvo vyplýva aj z charakteristík GM plodín. Potencionálne riziko GM plodín totiž nie sú len nové a cudzie gény, ale aj obsah rezíduí nebezpečných pesticídov, ktoré sa nachádzajú a/alebo používajú počas pestovania GM plodín.

Väčšina GM plodín je odolných voči herbicídom, najmä glyfosátu, vďaka čomu môžu farmári takmer neobmedzene postrekovať tieto GM plodiny. Zvyšky glyfosátu a jeho metabolity následne zostávajú vo vypestovanej plodine a nie je možné ich zmyť.

Aj preto sa neustále zvyšujú limity pre povolený obsah rezíduí v GM plodinách. Viaceré vedecké štúdie preukázali, že glyfosát a jeho metabolity sú karcinogénne a samotná Svetová zdravotnícka organizácia uznala glyfosát ako karcinogén.