Toto sú toxické prejavy nadmernej konzumácie fruktózy. Povieme vám, ako odhaliť jej toxicitu

Martin Chudý; SPRACOVALA: Dagmar Baluchová | 13. december 2018
Toto sú toxické prejavy nadmernej konzumácie fruktózy. Povieme vám, ako odhaliť jej toxicitu

Ak chcete zistiť, či konzumujete priveľa fruktózy, nechajte si zmerať hladinu kyseliny močovej. Pokiaľ ju budete mať zvýšenú, pravdepodobne je vaše telo nadmerne vystavené toxickým účinkom fruktózy.

Za bezpečné hladiny kyseliny močovej sa považuje hodnota medzi 3 a 5,5 mg/dl. Dr. Richard Johnson však odporúča hladinu:

  • 4 mg/dl pre mužov
  • 3,5 mg/dl pre ženy

Kyselina močová v tele vzniká ako vedľajší produkt rozkladu buniek. Keď bunky zomrú, ich tzv. DNA a RNA sa zmenia na chemikálie nazývané puríny. Tie sa ďalej rozkladajú na kyselinu močovú.

Fruktóza zvyšuje hladinu kyseliny močovej cez komplexný proces, ktorý spôsobuje, že bunky spaľujú veľmi rýchlo ATP (zdroj energie). To vedie k „bunkovému šoku“ a zvyšuje bunkovú smrť. Po nadmernej konzumácii fruktózy sa bunky stanú energeticky vyhladované a dostanú sa do šoku.

Podobne, ako keby stratili dodávku kyslíka. Hromadná bunková smrť vedie k zvýšenej hladine kyseliny močovej. Kyselina močová však nemá prepojenie len s nadmernou konzumáciou fruktózy. Mnohými odborníkmi je považovaná za omnoho účinnejší prediktor srdcovo-cievnych ochorení než hladina celkového cholesterolu.

Toto sú toxické prejavy nadmernej konzumácie fruktózy

Do dnešného dňa existuje viac než 3 500 článkov, ktoré ukazujú silný vzťah medzi kyselinou močovou a obezitou, srdcovo-cievnymi ochoreniami, vysokým tlakom, mŕtvicou, ochoreniami obličiek a inými zdravotnými problémami.

Množstvo štúdií už potvrdilo, že ľudia so zvýšenou hladinou kyseliny močovej majú vyššie riziko vysokého krvného tlaku, dokonca aj keď sa zdajú byť úplne zdraví.

Prakticky 90 % dospelých, ktorí majú vysoký krvný tlak, má zároveň zvýšenú hladinu kyseliny močovej.

 

Ako odhaliť toxicitu fruktózy?

Taktiež ľudia trpiaci obezitou majú hladiny kyseliny močovej vyššie ako 5,5 mg/dl. Niektorí dokonca okolo 10 a viac. Zvýšená hladina kyseliny močovej tiež vedie k chronickým zápalom, ktoré sú prepojené napríklad s rakovinou či Alzheimerovou chorobou. Tiež chronicky zapálené krvné cievy vedú k infarktu a mŕtvici.

Priemerná hladina kyseliny močovej sa výrazne zvýšila v priebehu posledného storočia. V roku 1920 bola jej priemerná hladina medzi Američanmi okolo 3,5 mg/dl. V roku 1980 to bolo už medzi 6 – 6,5 mg/dl. V dnešnej dobe je to pravdepodobne ešte vyššie číslo.

Napriek tomu je kyselina močová veľmi podceňovaná a jej meranie nie je bežnou súčasťou preventívnych prehliadok. Odporúčam vám však, aby ste si ju nechali pravidelne odmerať. Jedná sa o pomerne jednoduchý test, ktorý si môžete urobiť aj sami pomocou špeciálneho prístroja. Prípadne požiadajte svojho lekára, aby vám urobil krvný test pre určenie hladiny kyseliny močovej.

Pokiaľ sa však váš lekár nezaujíma o hľadanie pravdy, ale sa riadi len tabuľkami a  naučenými postupmi, nečakajte veľkú odozvu o dôležitosti kyseliny močovej. Ak by ste ju aj mali zvýšenú, pravdepodobne by vám povedal, že konzumujete priveľa mäsa.

To síce u niekoho môže byť pravda, ale vo väčšine prípadov ide o toxické prejavy nadmernej konzumácie fruktózy. Ak teda máte hladinu kyseliny močovej vyššiu ako 5 mg/dl, obmedzte čo najviac konzumáciu fruktózy a po niekoľkých týždňoch si test zopakujte.

Ak sa vaše hodnoty nezlepšia, eliminujte fruktózu dlhodobejšie, až kým nebudete mať hladinu kyseliny močovej nižšiu ako 4 mg/dl. Popritom sa, samozrejme,