Tvrdé rany pre prírodu a zdravie ľudí a zvierat. Ako ďalej?

Martin Chudý; SPRACOVALA: Dagmar Baluchová | 21. november 2017
Tvrdé rany pre prírodu a zdravie ľudí a zvierat. Ako ďalej?

Sú pesticídy potrebné? Mnohí farmári a veľkovýrobcovia by určite odpovedali áno, ale tento spôsob produkovania potravín je dlhodobo neudržateľný a už teraz spôsobuje vážne ekologické a zdravotné problémy. Spolu s GMO potravinami sú to tvrdé rany pre prírodu a zdravie ľudí a zvierat.

Neobstoja ani názory, že ľudská populácia sa tak ohromne rozrástla, že iná cesta nie je. V skutočnosti je dostatok pôdy pre nakŕmenie všetkých ľudí, ale táto pôda sa nevyužíva efektívne.

Namiesto efektívnejšej polykultúry, ktorú dobre poznajú miestni farmári, sa využíva monokultúra (na danom území sa pestuje len jedna plodina stále dokola), ktorá produkuje viac škôd než osohu.

A opäť jediný, kto z toho profituje, sú veľké potravinárske a agrochemické spoločnosti spolu s farmaceutickým priemyslom a zdravotníctvom, ktorí „liečia“ jeho následky. A opäť jediný, kto si to odnáša, sú ľudia, zvieratá a príroda.

Príklady zo zahraničia

Vzorovým príkladom môžu byť Dáni, ktorí v roku 1985, po rastúcej prítomnosti pesticídov v potravinách a vode, zaviedli nové pravidlá pre ich používanie. Výsledkom je, že dánski farmári používajú o polovicu menej pesticídov než pred 20-timi rokmi.

Dánska zelenina obsahuje 6-krát menej kontaminantov než jej dovezená konkurencia a kvalita vody sa zdvojnásobila. Čo je však najlepšie, farmári nezaznamenali žiadny ekonomický dopad.

Výborným príkladom sú tiež Rakúšania, ktorí majú evidovaných viac než 19 000 ekofariem a BIO potraviny sú veľakrát lacnejšie ako konvenčné potraviny. Okrem toho, ich poľnohospodárstvo funguje na vysokej úrovni. Podobne Švajčiari majú viac než 6 000 ekofariem.

Slovensko malo v roku 2014 evidovaných 400 ekofariem, pričom väčšina ich produktov sa vyváža do zahraničia, čo je veľká škoda pre náš národ. Viaceré príklady teda dokazujú, že polykultúra a tradičné spôsoby pestovania a chovu sú nielen oveľa šetrnejšie pre prírodu a zdravie ľudí, ale sú tiež finančne výnosnejšie z dlhodobého hľadiska.

Najväčšou prekážkou ich opätovného zavedenia sú však veľké agrochemické a biotechnologické spoločnosti, ktoré by prišli o miliardové zisky za predaj GM a inak šľachtených osív, pesticídov, umelých hnojív a iných produktov.

Ako ďalej...

Prvý krok, ktorý musíte urobiť, je prevziať kontrolu nad svojím zdravím a začať konzumovať skutočné jedlo, ktoré produkujú poctiví farmári. Pretože v rukách to máme stále my, obyčajní ľudia, ktorí sa každý deň rozhodujeme, komu budeme dávať svoje peniaze.

Či tomu aktuálne nastavenému systému za podradné potraviny, alebo novému systému, v ktorom by sme mali na každom rohu malé farmy, z ktorých by sme získavali čerstvé a zdraviu prospešné potraviny. Požadujte teda kvalitu, kupujte kvalitu a vaše zdravie vám to vráti stonásobne.