Vystavujete sa pesticídom, o ktorých ani neviete?

Redakcia | 11. október 2017
Vystavujete sa pesticídom, o ktorých ani neviete?

Ako negatívne môžu pôsobiť pesticídy na vaše zdravie? Kde všade sa nachádzajú? Možno sa im vystavujete bez toho, aby ste o tom vôbec vedeli...

Ste vystavený pesticídom?

Asi málokto z nás ešte nezažil nepríjemný stret s hmyzom. Muchy, osy, mravce, šváby, komáre a iné druhy hmyzu nám pravidelne „otravujú“ život.

Čítajte tiež: Je GMO budúcnosť alebo záhuba?

Milovníkov hmyzu asi nie je veľa, preto sa asi nikto nenahnevá, ak poviem, že hmyz je v mnohých ohľadoch odporný, aj keď, na druhej strane, niektoré druhy hmyzu (aj toho na prvý pohľad odporného) hrajú dôležitú úlohu v našom ekosystéme (napríklad včely).

Pokiaľ ste farmár alebo máte vlastnú záhradku, hmyz pre vás asi nie je novinka. V takom prípade sa stretávate s oveľa väčším množstvom škodcov ako bežná populácia.

Či už sa stretávate s hmyzom len doma alebo aj na svojej záhrade, pravdepodobne proti týmto škodcom bojujete všetkými možnými zbraňami, medzi ktoré možno patria aj pesticídy. Ak je to tak, mali by ste si to ešte raz premyslieť, pretože z malého problému môžete urobiť väčší.

Mohlo by vás zaujímať: Je zelenina pre naše zdravie dôležitejšia ako ovocie?

Čo sú to pesticídy?

Podľa Environmental Protection Agency (EPA), pesticíd je akákoľvek látka alebo zmes látok, ktoré sú určené na prevenciu, ničenie, odpudzovanie alebo zmiernenie akýchkoľvek škodcov. Do tejto kategórie patria herbicídy, fungicídy, insekticídy a iné látky proti škodcom.

Čítajte tiež: Funkčné potraviny - fenoménom tretieho tisícročia

Približne 92 % z celkového množstva používaných pesticídov tvoria prípravky na ochranu rastlín (POR). Slúžia na ochranu rastlín a rastlinných produktov pred škodlivými organizmami, vrátane burín. POR sú určené na ničenie alebo potlačenie nežiaducich mikroorganizmov, rastlín a živočíchov počas produkcie, skladovania, distribúcie a spracovania poľnohospodárskych plodín. V prípade väčšiny chemických POR ide o toxické chemické látky pôsobiace na živé bunky organických štruktúr.

V rámci EÚ bolo v novembri roku 2012 evidovaných 1 266 účinných látok POR. Z tohto celkového počtu bolo povolených na používanie v POR v rámci EÚ 412 (32,5 %) účinných látok a 780 (61,6 %) účinných látok bolo neschválených a ich používanie v rámci EÚ nebolo vtedy povolené.

Podľa Národnej správy o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách a v detskej výžive v Slovenskej republike za rok 2011 sa v danom roku v SR spotrebovalo až 3 553 ton POR, pričom až (58,89 %) z celkového množstva spotrebovaných POR tvorili herbicídy.

Za nimi nasledujú fungicídy a baktericídy s podielom (20,54 %), iné prípravky (11,23 %), ďalej insekticídy (5,52 %), moridlá (3,77 %) a najmenší podiel vykazujú rodenticídy (0,07 %).

Približne rovnaký alebo skôr vyšší podiel POR bol zaznamenávaný aj v predošlých rokoch. Tieto pesticídy si pravdepodobne mnohí poľnohospodári nevedia vynachváliť, najmä tí z veľkofariem, pretože im umožňujú rýchlejšie a ľahšie vypestovať plodiny.

Nenechajte sa však oklamať! Tento postup si vyberá svoju daň, a to veľkú. Vďaka neustálemu používaniu pesticídov pri pestovaní rastlín teraz čelíme oveľa vážnejším environmentálnym problémom.

Mohlo by vás zaujímať: Podozrivé ÉČKA. Za čo všetko môžu?