Znížila fluoridácia vody výskyt zubného kazu? Akému množstvu fluoridu sme vôbec vystavovaní?

Martin Chudý; SPRACOVALA: Dagmar Baluchová | 29. Jan 2018
Znížila fluoridácia vody výskyt zubného kazu? Akému množstvu fluoridu sme vôbec vystavovaní?

V roku 1962 boli v USA stanovené limity 0,7 až 1,2 mg/l v pitnej vode ako ideálna hodnota pre prevenciu zubného kazu s minimálnou zubnou fluorózou. Avšak, záležalo to aj od teploty prostredia.

Čím nižšia teplota, tým väčšia hodnota fluoridu. Environmental Protection Agency (EPA) prevzala tieto odporúčania v roku 1975 a v roku 1986 ich „vylepšila“ na maximálny limit 4 mg/l.

Na Slovensku sa umelé pridávanie fluoridu zakázalo v roku 1990, ale limity pre fluoridy sú stále 1,5 mg/l. Avšak, celkové vystavenie fluoridu z vody, zubných pást, jedla či ústnych vôd môže dosiahnuť až 7 mg denne, čo je vyše 400-percentné predávkovanie.

Pri vode, zubných pastách a ústnych vodách to však, bohužiaľ, nekončí. Zubári napríklad často odporúčajú rôzne fluoridové doplnky a liečby. Okrem nich sa však môžete stretnúť s fluoridom v:

  • potravinách a nápojoch spracovaných fluoridovanou vodou
  • mechanicky vykostenom mäse
  • v potravinách vďaka rezíduám pesticídov
  • farmaceutických liekoch
  • detskej výžive na báze sóje
  • instantnom čaji 

Znížila fluoridácia vody výskyt zubného kazu?

Keď CDC nominovalo fluoridáciu vody ako 1 z 10 najväčších úspechov pre verejné zdravie 20. storočia, svoje tvrdenia podložili grafom, ktorý naznačoval, že odkedy sa zaviedla fluoridácia vody, výskyt zubného kazu výrazne poklesol.

Tento graf to na prvý pohľad, samozrejme, naznačoval. Čo však neukázal, boli údaje, že počet zubných kazov sa znížil celosvetovo bez rozdielu, či sa v danej krajine používa fluoridácia, alebo nie. 

V roku 2005 bola v časopise Fluoride publikovaná štúdia, v ktorej sa brali do úvahy dáta Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Táto štúdia porovnávala výskyt zubného kazu u 12-ročných detí v 24 krajinách, z toho v 16 krajinách sa nepoužívala fluoridácia vody a v 8 krajinách sa používala fluoridácia.

Výsledky štúdie jednoznačne preukázali, že fluoridácia vody nemá žiadny vplyv na ochranu pred zubným kazom. Zníženie výskytu zubného kazu bolo pripísané lepšej ústnej hygiene a zavedeniu zubných kefiek, pást či nití.