Kontakt

Vydavateľstvo ORBIS IN, s.r.o.

Poštová adresa:
ORBIS IN, s.r.o.
P. O. Box 39,
830 00 Bratislava 3

Adresa pre dodávky kuriérom:
ORBIS IN, s.r.o.
Vrútocká 12
821 04 Bratislava

 

Predplatné:
Tel:   +421 / 901 911 363- od 9.00 do 14.00

SMS: +421 / 901 / 911 363

predplatne@fitastyl.sk (všeobecné informácie k predplatnému)

Objednávka predplatného

Redakcia:

redakcia@casopisfitstyl.sk
Tel:   +421 / 2 / 43 42 62 66

Šéfredaktorka:
Jana Fialová

e-mail: fialova@orbisin.sk

Riaditeľka vydavateľstva:
Gabriela Zelinková

Obchodná riaditeľka vydavateľstva:
Daniela Klamová

e-mail: klamova@orbisin.sk

Obchodný manažér pre FIT štýl:
Viktoria Haramiová

e-mail: sales@orbisin.sk

Produkcia:
Jana Leontievová

e-mail: obchod@orbisin.sk

Bližšie informácie o inzercii tu.

Web: 
admin@fitastyl.sk - administrátor (aktivácia konta, tech. problémy, admin diskusií)