História a Filozofia Mindfulness + tipy na knihy

Diana Klamová | 7. máj 2024
História a Filozofia Mindfulness + tipy na knihy

Mindfulness, alebo vedomá pozornosť, je prax zameraná na úmyselné a nekritické vnímanie prítomného okamihu. Hoci je v súčasnosti veľmi populárna vo svete psychológie a osobného rozvoja, jej korene siahajú tisíce rokov dozadu, až do starovekých východných filozofických a náboženských tradícií.

Staroveké začiatky

Koncept mindfulness má svoje korene najmä v buddhizme, kde je známy ako "Sati". V buddhistickom kontexte je sati jedným z ôsmich prvkov tzv. Ósmej cesty, ktorá vedie k oslobodeniu od utrpenia. Mindfulness v buddhizme zahŕňa uvedomovanie si myšlienok, pocitov a fyzických pocitov v reálnom čase bez súdenia alebo odporu. To umožňuje hlbšie porozumenie prirodzenej podstaty mysle a skutočnosti.

Rozšírenie do západného sveta

V západnom svete sa mindfulness začala rozširovať najmä v 70. rokoch 20. storočia, kedy Jon Kabat-Zinn, americký molekulárny biológ, založil Program redukcie stresu založený na mindfulness (MBSR) na University of Massachusetts Medical School. Kabat-Zinn, ktorý študoval meditáciu v rámci rôznych buddhistických tradícií, prispôsobil techniky mindfulness tak, aby boli prístupné ľuďom bez ohľadu na ich náboženské presvedčenie. Jeho prístup bol zameraný na zníženie fyzického a psychického stresu a bol empiricky overený v rámci klinických štúdií.

Filozofické základy

Filozoficky je mindfulness zakorenená v pochopení, že väčšina našich utrpení je spôsobená neustálou aktivitou mysle, ktorá nás odvádza od prítomného okamihu. Praktikovaním mindfulness sa môžeme naučiť rozpoznávať, ako naše myšlienky, pocity a vnemy prichádzajú a odchádzajú, čo nám umožňuje reagovať na situácie s väčším pokojom a objektivitou.

Mindfulness dnes

Dnes sa mindfulness používa v mnohých oblastiach, od psychoterapie po vzdelávanie, podnikanie a dokonca šport. Výskum ukazuje, že pravidelná prax mindfulness môže zlepšiť koncentráciu, znížiť symptómy úzkosti a depresie, zlepšiť kognitívnu flexibilitu a dokonca posilniť imunitný systém. Programy založené na mindfulness, ako je MBSR a DBT (Dialektická behaviorálna terapia), sú dnes bežnou súčasťou moderných terapeutických prístupov. 

Historicky i filozoficky je mindfulness oveľa viac než len trend alebo technika relaxácie. Je to spôsob, ako žiť život s plným vedomím a prítomnosťou, čo v konečnom dôsledku vedie k väčšej osobnej slobode a pokojnejšej mysli. Bez ohľadu na to, či je prax motivovaná náboženskými alebo sekulárnymi dôvodmi, mindfulness zostáva cenným nástrojom pre každého, kto hľadá zmysluplnejší a menej stresujúci život.

Odporúčaná literatúra: 

BRENDA SALGADO: MINDFULNESS pre začiatočníkov

Ste nováčikom v mindfulness (všímavosti) a zisťujete, ako žiť naplnený život? Tu ste na tom pravom mieste, kde treba začať. V knihe Mindfulness pre začiatočníkov nájdete jednoduché techniky, ktoré dokážete zaradiť do vášho zaneprázdneného dňa tak, že vám zaberú len niekoľko minút alebo sekúnd, a návody od 10-tich expertov, skúsených učiteľov na to, ako sa vysporiadať s nervozitou, stresom, hnevom a ublížením, smútkom a stratou, a ešte viac. Kapitoly sú usporiadané podľa bežných problematických výziev života tak, aby ste pomocné praktiky dokázali nájsť a využiť, keď ich budete najviac potrebovať. Táto praktická zbierka vám pomôže odhaliť vnútornú silu na zvládnutie neustálych životných výkyvov, kdekoľvek sa práve nachádzate.

"Wherever You Go, There You Are" od Jona Kabat-Zinna - kniha je klasikou pre začiatočníkov aj pokročilých a ponúka úvod do praxe mindfulness.

"The Miracle of Mindfulness" od Thich Nhat Hanha - v tomto príručnom formáte, vietnamský zenový majster ponúka praktické cvičenia a inšpirácie na každodennú prax mindfulness.

"Mindfulness in Plain English" od Bhante Henepola Gunaratana - je jednoduchý a priamy úvod do meditácie a mindfulness, vhodný pre začiatočníkov.

"The Mindful Way through Depression: Freeing Yourself from Chronic Unhappiness" od Marka Williamsa a spol. - táto kniha kombinuje modernú psychológiu a mindfulness tak, aby pomohla čitateľom prekonávať depresiu.

"Full Catastrophe Living" od Jona Kabat-Zinna - kniha, ktorá detailne opisuje program MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) a jeho aplikácie pre zníženie stresu, bolesti a chorôb.
Tieto zdroje by mali poskytnúť dobrý základ pre štúdium a pochopenie mindfulness a jeho aplikácií vo vašom živote.

DIANA:

Žiť v prítomnosti nie je jednoduché. Obzvlášť pre ženy. Často rozmýšľam nad budúcnosťou, čo všetko chcem ďalej dosiahnuť, na čo sa teším a mám stres, keď ma čaká niečo náročné. Vytváram si v hlave scenáre, ktoré sa väčšinou ani nestanú. Rozmýšľam aj nad minulosťou, nad vecami, ktoré sa ma už netýkajú, čo a kto mi chýba alebo čo som mohla urobiť inak. Zbytočne sa trápime pre veci, ktoré nevieme ovplyvniť. Skúsme sa občas zastaviť a byť vďační za to, čo máme. Poobzerajme sa okolo seba, na prírodu, naše obľúbené miesta, na našu rodinu a priateľov a nasajme všetky dobré emócie, ktoré v nás vyvolávajú. Pretože prítomnosť je to jediné, čo máme.