Ako by mal vyzerať základný kurz potápania?

Eva Kliská | 15. máj 2017
Ako by mal vyzerať základný kurz potápania?

Podrobne vypracované osnovy, pomôcky a kvalifikovaní inštruktori umožňujú naučiť sa už v priebehu niekoľkých dní základom potápania.

Na rozdiel od minulosti, keď potápači s provizórnym výstrojom a maskami zhotovenými z detských kýblikov získavali potrebné zručnosti najmä na základe osobných skúseností, je dnes väčšina potápačských škôl vybavená kvalitným materiálom. Podrobne vypracované osnovy, pomôcky a kvalifikovaní inštruktori umožňujú naučiť sa už v priebehu niekoľkých dní základom potápania.

Seriózny kurz prístrojového potápania pozostáva:

  • z výučby v teoretickej časti
  • z praktického výcviku v bazéne alebo na inej uzatvorenej vodnej ploche
  • z tréningu na otvorenej vode

V akademických lekciách sa absolventi kurzu dozvedia o niektorých fyzikálnych zákonoch a odlišnostiach vodného prostredia v súvislosti s jeho pôsobením na organizmus človeka pri potápaní. V procese výučby sa zoznámia s potápačským výstrojom, zásadami jeho výberu, používania a ošetrovania.

Počas praktických lekcií v bazéne či inom kontrolovanom prostredí si osvoja základné potápačské zručnosti. Zostupy na otvorenej vode v reálnom prírodnom prostredí len prehĺbia tieto znalosti a doplnia o ďalšie potrebné potápačské návyky a skúsenosti.

Ciele základného kurzu sa zvyčajne formulujú ako:

  • potápačský výstroj
  • dýchanie
  • pohyb pod vodou
  • pozeranie
  • komunikácia
  • bezpečnosť a plánovanie

Potápanie je aktivita, ktorá je do značnej miery závislá od výstroja, bez ktorého nie je možné ju realizovať. Od začiatku kurzu sa frekventanti stretávajú s materiálom a technikou viacerých typov a podôb.

Učia sa rozlišovať jednotlivé druhy výstroja, ich odlišnosti a prednosti. Cieľom výcviku je dosiahnuť takú úroveň poznatkov a zručností, aby si bol študent schopný vybrať adekvátny materiál v požičovni hoci aj na druhom konci sveta, zvládol jeho montáž, správne použitie, demontáž aj ošetrenie po ponore.

Dýchanie pod vodou z regulátora patrí medzi skutočnosti, ktoré nás potápačov hádam najviac odlišujú od ostatných športov a pohybových aktivít. V priebehu výcviku sa mu preto, z pochopiteľných príčin, venujú vo zvýšenej miere.

Jeho absolventi budú pripravovaní na situácie zvýšenej či zníženej dodávky plynu, poruchy dýchacieho rytmu z dôvodu reflexných odpovedí organizmu, akými sú kýchanie, kašľanie či zvracanie.

Čítajte tiež:  Poďme sa potápať. Čo by ste mali vedieť o potápaní s prístrojom?

Potápanie sme kedysi označili ako ozajstný 3D šport realizovaný v trojrozmernom priestore. Istotne neprekvapuje, že podstatnú časť výcviku tvorí aj nácvik plávania s plutvami a vyvažovanie prostredníctvom kompenzátora vztlaku.

Vesta svojím variabilným objemom vyrovnáva vztlak potápača a umožňuje mu voľne sa vznášať v priestore, podobne ako stav beztiaže kozmonautovi vo vesmíre.

Špeciálnou zručnosťou, ktorú si bude musieť osvojiť každý potápač, je aj schopnosť vyrovnávania tlaku v stredoušnej dutine, bez ktorej nie je možné sa ponoriť do už pomerne malej hĺbky.

Pod vodou, pochopiteľne, nie je možné rozprávať. Potápači sú preto nútení komunikovať gestami, pohybom tela, svetlom aj akustickými signálmi. Cieľom snahy inštruktorov bude, aby si každý absolvent osvojil dostatočnú batériu ručných znakov, s ktorými neskôr bude schopný sa dorozumievať s hociktorým potápačom na svete.

Ako červená niť sa celým základným kurzom bude tiahnuť primárny cieľ výcviku, ktorým je bezpečnosť. Frekventanti sa budú postupne učiť posudzovať vonkajšie podmienky ponoru, formulovať adekvátny plán zostupu, odhadovať vycvičenosť svojich budúcich partnerov a poznať technické možnosti svojho výstroja. V spoločnosti partnerov by mali byť po kurze pripravení získavať ďalšie potápačské skúsenosti. 

Mohlo by vás zaujímať: Cvičenie vo vode - zábava, posilnenie a uvoľnenie v jednom.