Silné, sebavedomé, koncentrované vďaka POWER JOGE.

redakcia FIT štýl | 19. apríl 2017
Silné, sebavedomé, koncentrované vďaka POWER JOGE.

Účinok jogy sa dosahuje sebazdokonaľovaním, premýšľaním, cvičením techník jogy v dennom živote; tým získavame schopnosť neznervózňovať sa, prijímať veci tak, ako sú, brať ich ako prirodzený proces, a tým získať silu, schopnosť problémové situácie vyriešiť správne.

Účinky jogy

Joga dáva zdravie. Prostredníctvom jogy možno získať alebo udržať si dobré zdravie. Nemôžeme tvrdiť, že len prostredníctvom jogy dosiahneme dobré zdravie. Jogovými cvičeniami nenahradíme operácie alebo neodstránime mechanické defekty tela, vrodené poruchy, aj keď na druhej strane sa joga v medicíne využíva (napr. v rehabilitačných postupoch).

Sú však aj psychogénne ochorenia, choroby, ktoré si spôsobujeme sami negatívnym myslením, negatívnym prístupom k životu, stresovými situáciami, disharmonickými medziľudskými vzťahmi. Týmto poruchám môžeme predchádzať fyzickými aj mentálnymi cvikmi.

Jogovým cvičením môžeme rozšíriť schopnosť ovládať niektoré systémy, ktoré bežne neovládame, pretože pracujú autonómne, mimo našej vôle. Rôzne polohy tela pôsobia na žľazy s vnútornou sekréciou, stimulujú tvorbu hormónov a udržujú nervovú sústavu v bdelom stave.

Pránajámou (dýchacími technikami) ovplyvňujeme priaznivo celý telesný metabolizmus a krvný obeh.

Prečo cvičiť jogu?

  • Joga rozvíja koncentráciu.
  • Joga pomáha získať sebadôveru.
  • Joga pomáha udržiavať fyzickú a psychickú integritu.
  • Joga zosúlaďuje vnútorné a vonkajšie aktivity v dennom živote.
  • Joga dáva schopnosť prekonať zlozvyky, pripútanosti, závislosti.
  • Joga umožňuje sebarealizáciu.

Power joga pre power ženy