Krutá daň za štíhlosť. Aký je „typický“ osobnostný profil posadnutých štíhlosťou?

Krutá daň za štíhlosť. Aký je „typický“ osobnostný profil posadnutých štíhlosťou?
8.7.2017 v kategórii Chudnutie, autor Dagmar Baluchová, foto: istockphoto.com

Viaceré výskumy poukazujú na to, že osoby postihnuté štíhlosťou majú typický osobnostný profil.

„Typický“ osobnostný profil posadnutých štíhlosťou

Naproti tomu, hoci každá osoba s anorexiou (bavme sa o ženách, pretože je ich v rámci tejto diagnózy viac) je povahovo a osobnostne iná, sú niektoré vlastnosti, ktoré sa u anorektičiek (ale i anorektikov) vyskytujú častejšie.

Viaceré výskumy zistili, že bývajú väčšinou charakterizované ako svedomité, snaživé, perfekcionistické, dôsledné, živo sa zaujímajú o dianie okolo seba, tvrdohlavé, náročné a zamerané na seba, precitlivené, zaujíma ich mienka okolia (no nemusia sa ňou riadiť), úzkostlivé.

Pozrite si úžasné premeny: Bojovníci, ktorí zvíťazili nad anorexiou

Ďalšie výskumy zasa poukázali na to, že pozitívne osobnostné vlastnosti osôb s poruchami príjmu potravy majú výrazný vplyv na (vy)liečenie. Nedávny výskum na univerzite v Cambridge zasa poukázal na súvislosť anorexie s autizmom.

V teste autistického spektra dosiahli mnohé testované anorektičky pozoruhodné výsledky, ktoré poukazujú na možnú spojitosť týchto porúch. Myšlienková rigidita, stereotypy v správaní, opakovanie vzorcov myslenia a vyjadrovania sa, kontrola (napr. nad jedlom) sú skutočne podobné autistickému správaniu.

Aj toto zistenie posúva vedcov viac k pochopeniu diagnózy F50 a k nájdeniu možností, ako osobám s týmto celoživotným problémom pomôcť.

Malý krôčik k problémom: Ortorexia: Keď patologická posadnutosť zdravým jedlom ničí život.

Glorifikovaná štíhlosť si vyberá svoju daň...

Na začiatku je dobrý pocit – darí sa schudnúť, okolie to (spočiatku) oceňuje, zdravotný stav je zatiaľ „ok“. V dôsledku nekontrolovaného hladovania a užívania laxatív však postupne dochádza k veľkému úbytku telesnej hmotnosti, rozšíreniu infekcií, zlyhávaniu telesných funkcií.

Mohlo by vás zaujímať: Ako sa zbaviť závislosti na jedle?

Osoba sa vyčleňuje z kolektívu, môže mať problémy pri študovaní, s prácou, ničia sa jej vzťahy, dospelí často prichádzajú o partnerov. Kolotoč, z ktorého sa vystupuje veľmi ťažko... Keďže liečba všetkých porúch príjmu potravy je zdĺhavá, náročná a niekedy málo úspešná, v posledných rokoch sa zvýšená pozornosť venuje ich prevencii.

Ani dievčatá či chlapci, ktorí anorexiu porazia, však nemajú vyhraté. Mnohí s ňou bojujú v rôznej forme po celý svoj život. Aj po čase, keď sa z nich stanú rodičia a vychovávajú svoje deti (ak sa k nim dopracujú, pretože poruchy príjmu potravy vážne zasahujú aj do plodnosti), im tieň anorexie striehne za pätami. Ochorenie je podobné závislosti na alkohole. Kedykoľvek sa môže vrátiť späť...

Čítajte tiež: Kde končí chudnutie a začína anorexia?