Krutá daň za štíhlosť. Aký je „typický“ osobnostný profil posadnutých štíhlosťou?

Dagmar Baluchová | 8. júl 2017
Krutá daň za štíhlosť. Aký je „typický“ osobnostný profil posadnutých štíhlosťou?

Viaceré výskumy poukazujú na to, že osoby postihnuté štíhlosťou majú typický osobnostný profil.

„Typický“ osobnostný profil posadnutých štíhlosťou

Naproti tomu, hoci každá osoba s anorexiou (bavme sa o ženách, pretože je ich v rámci tejto diagnózy viac) je povahovo a osobnostne iná, sú niektoré vlastnosti, ktoré sa u anorektičiek (ale i anorektikov) vyskytujú častejšie.

Viaceré výskumy zistili, že bývajú väčšinou charakterizované ako svedomité, snaživé, perfekcionistické, dôsledné, živo sa zaujímajú o dianie okolo seba, tvrdohlavé, náročné a zamerané na seba, precitlivené, zaujíma ich mienka okolia (no nemusia sa ňou riadiť), úzkostlivé.

Pozrite si úžasné premeny: Bojovníci, ktorí zvíťazili nad anorexiou

Ďalšie výskumy zasa poukázali na to, že pozitívne osobnostné vlastnosti osôb s poruchami príjmu potravy majú výrazný vplyv na (vy)liečenie. Nedávny výskum na univerzite v Cambridge zasa poukázal na súvislosť anorexie s autizmom.

V teste autistického spektra dosiahli mnohé testované anorektičky pozoruhodné výsledky, ktoré poukazujú na možnú spojitosť týchto porúch. Myšlienková rigidita, stereotypy v správaní, opakovanie vzorcov myslenia a vyjadrovania sa, kontrola (napr. nad jedlom) sú skutočne podobné autistickému správaniu.

Aj toto zistenie posúva vedcov viac k pochopeniu diagnózy F50 a k nájdeniu možností, ako osobám s týmto celoživotným problémom pomôcť.

Malý krôčik k problémom: Ortorexia: Keď patologická posadnutosť zdravým jedlom ničí život.

Glorifikovaná štíhlosť si vyberá svoju daň...

Na začiatku je dobrý pocit – darí sa schudnúť, okolie to (spočiatku) oceňuje, zdravotný stav je zatiaľ „ok“. V dôsledku nekontrolovaného hladovania a užívania laxatív však postupne dochádza k veľkému úbytku telesnej hmotnosti, rozšíreniu infekcií, zlyhávaniu telesných funkcií.

Mohlo by vás zaujímať: Ako sa zbaviť závislosti na jedle?

Osoba sa vyčleňuje z kolektívu, môže mať problémy pri študovaní, s prácou, ničia sa jej vzťahy, dospelí často prichádzajú o partnerov. Kolotoč, z ktorého sa vystupuje veľmi ťažko... Keďže liečba všetkých porúch príjmu potravy je zdĺhavá, náročná a niekedy málo úspešná, v posledných rokoch sa zvýšená pozornosť venuje ich prevencii.

Ani dievčatá či chlapci, ktorí anorexiu porazia, však nemajú vyhraté. Mnohí s ňou bojujú v rôznej forme po celý svoj život. Aj po čase, keď sa z nich stanú rodičia a vychovávajú svoje deti (ak sa k nim dopracujú, pretože poruchy príjmu potravy vážne zasahujú aj do plodnosti), im tieň anorexie striehne za pätami. Ochorenie je podobné závislosti na alkohole. Kedykoľvek sa môže vrátiť späť...

Čítajte tiež: Kde končí chudnutie a začína anorexia?