Pomôžme pomáhať: Dajme spolu zelenú modernej medicíne

Redakcia | 28. november 2023
Pomôžme pomáhať: Dajme spolu zelenú modernej medicíne

Starostlivosť o deti ešte pred narodením na svetovej úrovni by mohla byť ešte dostupnejšia ženám na Slovensku. A to bez ohľadu na ich sociálnu situáciu.

Mať zdravé dieťa je želaním každého rodiča. Nie všetci však majú také šťastie. Existujú možnosti, ako zlepšiť perspektívu pre tie deti, ktoré už pred narodením trpia zásadnými vývojovými vadami, či ochoreniami, ktoré ohrozujú ich zdravie alebo dokonca život. Vďaka modernej fetálnej medicíne môžeme týmto deťom pomôcť.
Na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UNB v Ružinove pôsobia lekári, ktorí sa fetálnou medicínou úspešne zaoberajú. Zachránili už desiatky detí, ktoré napríklad trpeli chudokrvnosťou a dostali ešte v maternici transfúziu, zachránili tiež deti matkám, ktorým predčasne odtiekla plodová voda, deti s vývinovými poruchami močového traktu a hrudníka, či dokonca dieťa s nádorom na krku.

 

Keď sa podarí získať dodatočné zdroje, lekári v Ružinovskej nemocnici  budú mať nielen lepšie podmienky na vykonávanie zákrokov, ktoré  robia už v súčasnosti, ale budú môcť aj  rozšíriť diagnostiku a liečbu o ďalšie diagnózy, s ktorými dnes musia tehotné ženy posielať do zahraničných nemocníc (ak si to matka a jej rodina sú schopní zabezpečiť). Išlo by napríklad o vnútromaternicové operácie rázštepov chrbtice, prietrže bránice, syndróm amniálnych pruhov, či operácie pri patologických situáciách u viacplodových gravidít.

Starostlivosť o deti ešte pred narodením na svetovej úrovni by tak mohla byť ešte dostupnejšia ženám na Slovensku. A to bez ohľadu na ich sociálnu situáciu.

Pomôžme našim lekárom, aby mohli poskytovať svojim pacientkam a ich nenarodeným deťom liečbu v súlade s najnovším vedeckým poznaním a metódami. 

Získané prostriedky by sa použili jednak na špeciálny medicínsky materiál potrebný na realizáciu vnútromaternicových výkonov v rámci prenatálnej diagnostiky a fetálnej terapie (ihly, stenty, prípadne optické laserové vlákna a pod.).

Pri získaní vyššej sumy by bolo možné zakúpiť kompletne vybavený operačný fetoskop, ktorý obsahuje operačné endoskopické inštrumentárium potrebné na zložitejšie vnútromaternicové operácie plodu a umožnil by rozšíriť spektrum operácii na nenarodenom plode ako napr. niektoré rázštepy neurálnej trubice/chrbtice (ktoré inak môžu viesť ku smrti plodu, alebo trvalej invalidite dieťaťa), diafragmatické hernie (bráničné prietrže – môžu viesť k smrti plodu alebo trvalej invalidizácii dieťaťa), syndróm amniálnych pruhov (tento môže napr. viesť k nevyvinutiu končatín, respektíve k ich amputácii alebo k smrti plodu) atď.

Ďalšou vecou, ktorú by bolo možné zakúpiť by bol laserový generátor, ktorý je potrebný na realizáciu vnútromaternicových operácii laserovou technikou napr. pri syndróme amniálnych pruhov, či patologických situáciách vznikajúcich u viacplodových gravidít (z nich viaceré môžu viesť k trvalej invalidizácii jedného, alebo viacerých plodov, resp. k ich smrti). Viacplodové gravidity a iné vnútromaternicové problémy by mohli byť variabilnejšie lepšie operované aj pri zakúpení vybavenia na rádiofrekvenčnú abláciu

CHCEM pomôcť a zapojiť sa do zbierky

Ak nemáte možnosť prispieť finančne, pomôžte aspoň zdieľaním tejto výzvy medzi vašimi priateľmi, kolegami a známymi. Ďakujeme!