Pozvali sme včely do miest

redakcia FIT štýl | 19. september 2017
Pozvali sme včely do miest

Bratislava 18. septembra 2017 – Viac kvitnúcich kvetov, zmenený režim kosenia tak, aby trávnik stihol vykvitnúť, viac úkrytov pre hmyz a kúsok prírody v meste. Aj týmito opatreniami sa snaží mestská časť Bratislava – Nové Mesto prilákať na zelené plochy opeľovače.

Cieľom projektu Mestské včely, ktorý je realizovaný Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica za dlhodobej podpory dm, je totiž priniesť do miest iný pohľad na starostlivosť o mestskú zeleň a kúsok mestskej divočiny, za ktorou mnohí dochádzajú do okrajových častí Bratislavy či na vidiek.

Tieto malé zásahy na vybraných miestach sú ochutnávkou prírode blízkej údržby, ktorá sa v zahraničí udomácnila a stala v rámci mestskej zelene žiadaným štandardom. Mnoho ľudí si totiž myslí, že včely sa chovajú kvôli medu, čo nie je jediný dôvod. Hlavným dôvodom je práve opeľovanie.

Okrem mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pokračuje v aktivitách aj úplne prvá mestská časť priateľská opeľovačom Bratislava – Karlova Ves, ktorá v tomto roku navrhla ďalšiu plochu na zmenený režim kosenia a vysadila pre svojich obyvateľov jedlý živý plot. Ďalším mestom, ktoré má záujem atraktívnym a najmä prírode blízkym spôsobom zvyšovať biodiverzitu a zlepšovať kvalitu života nielen pre opeľovače, ale aj ľudí, je Zvolen.

Hlavným partnerom projektu Mestské včely je spoločnosť dm drogerie markt, ktorá v rámci svojho konceptu zodpovedného podnikania spolupracuje s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica už od roku 2013. V rámci dlhodobej spolupráce podporuje niekoľko aktivít a jednou z nich je aj projekt Mestské včely.

Keďže dm využíva včelie produkty v mnohých svojich výrobkoch, či už je to kozmetika, alebo biopotraviny, cíti zodpovednosť za podporu opatrení, ktoré môžu opeľovačom vrátiť životný priestor a pomôcť im prežiť.

„Životné prostredie je jednou z oblastí, ktoré sme sa rozhodli v rámci zodpovedného podnikania našej spoločnosti podporovať. Pri tejto participácii vidíme jednak prínos trvalo udržateľného spôsobu života v meste, ale zároveň budujeme vzťahy s komunitou, pretože projekty sa postupne realizujú v jednotlivých mestských častiach Zvolena a Bratislavy a môžu sa do nich v rámci našej iniciatívy na podporu dobrovoľníctva {dm spoločne} zapojiť aj naši spolupracovníci so zákazníkmi práve z okolia danej aktivity.

Tešíme sa, že tento projekt si našiel svoje miesto a pritiahol pozornosť ľudí v Bratislave, inšpiroval ich a neustále ich motivuje viac sa starať o svoje okolie, ako aj tomu, že sa projekt plánuje rozšíriť aj do ďalších miest,“ povedala Janka Poláčková, prokuristka dm drogerie markt.

Projekt Mestské včely umožňuje ľuďom, organizáciám a školám aktívne sa zapojiť do záchrany a podpory opeľovačov priamo v mieste bydliska. Týmto spôsobom podporuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v spolupráci s dm už piaty rok v ľuďoch otvorený a vnímavý prístup k svojmu okoliu.

Zmenu myslenia a konania iniciuje cez reálne projekty, vytváranie priestoru na praktické riešenia problémov a nové formy vzdelávania. Víziou do budúcnosti je rozrásť sa v rámci projektu do ďalších miest, kde samosprávy prijmú iný pohľad na ošetrovanie mestskej zelene a prírode blízka údržba sa tak stane ich prirodzeným štandardom.

Mestá totiž majú potenciál vytvoriť plnohodnotné prostredie na kvalitné trávenie voľného času a opeľovače sú ich neodmysliteľnou súčasťou rovnako, ako sú nevyhnutnou súčasťou života.

„Pôvodne sme začali pracovať najprv so včelármi s osádzaním úľov v mestách, ale postupne sme zistili, že mesto má nielen problém s opeľovaním rastlín, ale takisto aj s kvalitou pôdy, z ktorej rastliny vyrastajú. A preto bolo ďalšou prirodzenou aktivitou v rámci projektu Mestské včely to, že začíname v mestách osádzať rôzne vermikompostéry a kompostéry a poukazovať aj na kvalitu pôdy, v ktorej tieto mestské rastliny rastú,“ povedala Petra Ježeková, mestská včelárka z Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica.

V rámci projektu Mestské včely prebiehalo v tomto roku v piatich mestách Slovenska aj vzdelávanie na mestských včelniciach. „Do života včiel v úli sme v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene a miestnymi spolupracujúcimi včelármi zasvätili viac ako 940 detí s ich pedagógmi. Program Poďte s nami do úľa má obrovský úspech a podobnému sa teší aj putovná hra Kráľovstvo včiel, ktorú si školy môžu u nás zdarma zapožičať,“ dopĺňa Petra Ježeková.

Zmyslom tohtoročných aktivít projektu Mestské včely bolo umožniť ľuďom, organizáciám a školám aktívne sa zapojiť do záchrany včiel a ostatných opeľovačov a do súvisiacich tém zodpovednej spotreby, ako je ekopoľnohospodárstvo a certifikácia produktov.

Realizujú sa v ňom pilotné aktivity Mestská časť priateľská k včelám a iným opeľovačom a Environmentálni experti a zároveň sa pokračuje v aktivitách pre školy – vo výučbovom programe o včelách Poďte s nami do úľa a stolovej hre Kráľovstvo včiel.

POZRITE SI VIDEO K PROJEKTU MESTSKÉ VČELY

https://www.youtube.com/watch?v=dTndQfDr3LY&feature=youtu.be

Viac informácií o projekte sa dozviete na jeho webovej stránke www.mestske-vcely.sk.

Fotogaléria