Tím odvahy beží pre dobrú vec! Pomôžte behom onkologicky chorým deťom.

redakcia FIT štýl | 8. august 2017
Tím odvahy beží pre dobrú vec! Pomôžte behom onkologicky chorým deťom.
foto: Bátor Tábor

Pomôžte behom onkologicky chorým deťom...

Bežci Tímu odvahy sa počas prípravy na maratón stávajú „vyslancami“ Nadácie Bátor Tábor a snažia sa získať finančné prostriedky pre nadáciu.

So svojím úmyslom bežať pre dobrú vec oslovujú priateľov, rodinu, kolegov a získavajú podporu s úmyslom pomôcť onkologicky chorým deťom a darovať ľubovoľnú čiastku Nadácii Bátor Tábor.

Vyzbieraná čiastka je použitá na financovanie pobytu slovenských onkologicky chorých detí v táboroch zážitkovej terapie Bátor Tábor (Tábor odvahy) v Maďarsku.

Nadácia bežcov vo všetkom podporuje a zabezpečuje im všetko potrebné k získavaniu finančných prostriedkov.

Bežci majú svoj vlastný profil, kde môžu sledovať svoje benefičné úsilie a komunikovať s darcami. Registráciu na maratón si bežec zabezpečuje sám, priamo s organizátorom maratónu.

Prihláste sa na www.timodvahy.sk.

Video o Bátor Tábore: https://youtu.be/7UbOHRZoQoA