Aké sú dôsledky mobbingu a existuje vôbec riešenie?

Nina Bednáriková | 4. máj 2017
Aké sú dôsledky mobbingu a existuje vôbec riešenie?

Veľký vplyv na vznik mobbingu má firemná kultúra, atmosféra na pracovisku, ale aj ekonomický stav a situácia na pracovnom trhu.

Nezdravé, napäté prostredie môže podporovať násilný spôsob správania sa a len vytvárať vhodné podmienky pre cielené a systematické psychické útoky.

Rovnako dôležitú úlohu zohráva osobnosť mobbéra, ktorý je v skutočnosti nezrelou a neistou osobou trpiacou pocitom menejcennosti a zakomplexovanosti, pretože človek, ktorý sa zníži k násilnému, zákernému správaniu za účelom svojho prospechu predsa nemôže byť silný, sebavedomý jedinec.

Čítajte tiež: MOBBING - teror na pracovisku. Počuli ste o ňom?

Dôsledky mobbingu

Mobbing spôsobuje neustále sa zvyšujúci tlak na psychiku človeka, ktorý následne o sebe a svojich schopnostiach začne pochybovať natoľko, že stráca sebadôveru, sebavedomie a postupne i chuť a energiu bojovať, brániť sa voči neustálym útokom.

Do popredia sa dostávajú úzkosť, strach, apatia. Najčastejšie trpia mobbované osoby psychickými problémami, avšak dlhodobé útoky majú, samozrejme, nepriaznivý vplyv nielen na psychické, ale i fyzické zdravie človeka.

Navyše po podaní nútenej výpovede sa obete častokrát stávajú dlhodobo nezamestnanými, sú vylúčení z pracovného i spoločenského života a strácajú zdroj finančných príjmov, čiže následky sú ďalekosiahlejšie, ako by sa mohlo zdať.

Žiaľ, v niektorých prípadoch dochádza až k samovraždám obetí, čo už je alarmujúcim dôsledkom, ktorý by sa skutočne nemal prehliadať. Ochrániť si svoje zdravie a osobnosť v tomto prípade nie je ani zďaleka jednoduché.

Ak sa však problém menom mobbing bude prehliadať, sám sa nevyrieši. Navyše, ak takéto správanie šéfa alebo kolegu ostane bez povšimnutia, môže sa objektom jeho útokov stať ďalšia a ďalšia osoba. Preto je základom o probléme hovoriť verejne a nahlas, aby mobbéri neostávali nepostihnuteľní.

Existuje riešenie?

Účinná a zaručená zbraň proti mobbingu v podstate neexistuje. Vyžaduje si však veľa trpezlivosti a odvahy. Šanca na výhru je, ak sa mobbing podchytí a začne riešiť ešte v jeho začiatkoch.

Reagujte už na prvé rozpoznateľné príznaky, vsaďte na komunikáciu, prípadne sa snažte získať aspoň pár kolegov na svoju stranu a nebyť tak v probléme sám alebo kontaktujte personalistu či vyššieho nadriadeného.

Ak ste však vyčerpali všetky možnosti i energiu, máte ešte možnosť obrátiť sa na občianske združenia, ktoré sa venujú obetiam mobbingu.

Žiaľ, boj proti mobbingu v súčasnej dobe na Slovensku nemá legislatívnu podporu. Neexistuje zákon, na základe ktorého by sa mohla obeť zákonne brániť a domáhať sa svojho práva, či už v podobe vymáhania škody alebo uplatňovania sankcií.

Preto je dôležité o probléme hovoriť, nebáť sa, neskrývať, aby si kompetentní všimli jeho rozsiahlosť a závažnosť a podujali sa na jeho riešenie, ktoré by do budúcnosti dalo možnosť zákonne vyvodiť následky a postihovať konanie spôsobujúce ujmu na zdraví. Tak ako napr. vo Francúzsku, kde je mobbing klasifikovaný ako trestný čin.

V iných krajinách, napr. v Nemecku, sú zase zriadené poradne pre obete mobbingu. Medzi najúčinnejšie riešenia patrí prevencia, sociálne poradenstvo, ale hlavne informovanosť a osveta.

Treba si uvedomiť, že nejde o individuálny problém jednotlivca, ale o celospoločenský sociálny problém, ktorý si vyžaduje osobitnú pozornosť. 

Mohlo by vás tiež zaujímať: 7 užitočných rád, ako zostať pri práci zdravý