Ako vnímajú sex na jednu noc muži a ako ženy?

Redakcia | 30. jún 2019
Ako vnímajú sex na jednu noc muži a ako ženy?

Moderný život, poznačený neustálym behom s časom a štveraním sa za vyššími kariérnymi postami je akoby stvorený pre jednorazové úlety. Nikto vás neobmedzuje, nenesiete žiadnu zodpovednosť a nemusíte sa nikomu spovedať.

„Čím dlhšie človek žije sám a je po tridsiatke, alebo vo vyššom veku, tým ťažšie sa prispôsobuje životu vo dvojici. Opakovaná snaha o udržanie si partnerského vzťahu a následného sklamania akoby vedie ľudí k presvedčeniu, že sex na jednu noc im menej ublíži.“

Zaujímavá je však skutočnosť, že ženy a muži vnímajú tieto milostné skúsenosti rozdielne. Aj keď je ťažké paušalizovať, „vášeň nebýva vždy motívom. A čo sa týka prežívania uspokojenia z jednorazového sexu, tak z niektorých výskumov vyplýva, že uspokojenie väčšinou nachádzajú len muži a ženy majú dvakrát nižšiu pravdepodobnosť, že zažijú orgazmus. Vyplýva to z našich mužsko-ženských odlišností,“ dopĺňa psychologička Zdenka Némethová.

Sex na jednu noc a žena:

  • Muža si viac personifikuje, predstavuje pre ňu určitú osobnosť.
  • K mužovi potrebuje niečo cítiť, mať k nemu aspoň nejaký emocionálny vzťah.
  • Musí napĺňať nejakú jej dôležitú potrebu, napríklad byť preňho dôležitá, výnimočná, atraktívna, alebo cítiť záujem o rozhovor.
  • Žena má tendenciu k mužovi priľnúť. 

Sex na jednu noc a muž:

  • Dokáže viac oddeliť sex od citového vzťahu.
  • Primárnym podnetom pre sex na jednu noc býva často vzrušenie z prvého dotyku, vône tela, milovania pod rúškom neznáma. Čaro často opadne, keď muž začne ženu spoznávať. To spôsobí, že závoj tajomna akosi opadne a žena uňho stratí na príťažlivosti.
  • Ľahšie využije príležitosť, keď žena vysiela signály, alebo sa mu priamo ponúkne.
  • Vie milovať viac žien súčasne.
  • Pre muža je sex dôležitejšou potrebou ako pre ženy. 
Čítajte tiež: Sex na jednu noc. Niektorí ním opovrhujú, iní ho vyhľadávajú. Prečo?