Emocionálna inteligencia - EQ: je dôležitejšia ako IQ?

Nina Bednáriková | 2. október 2017
Emocionálna inteligencia - EQ: je dôležitejšia ako IQ?

Inteligenciu človeka tvorí nielen racionálna inteligencia, ale i emocionálna, ktorá je dôležitou súčasťou výbavy každého z nás. Úspech človeka vraj do veľkej miery ovplyvňuje práve výška EQ.

Za jediné prijateľné meranie ľudských schopností boli dlho považované IQ testy. Výška inteligenčného kvocientu bola znakom životného úspechu. Naopak, význam emócií sa dlho podceňoval, pritom celkovú inteligenciu dopĺňajú práve city a dnes sa považujú v mnohých oblastiach za dôležitejšie ako IQ.

Mohlo by vás zaujímať: Vzťahy na pracovisku. Kolegovia alebo priatelia?

S pojmom emocionálna inteligencia a jeho definíciou prišli dvaja psychológovia – Peter Salovey z Hardvardskej univerzity a John D. Mayer Eqpostarala až kniha s názvom Emocionálna inteligencia od Daniela Golemana, ktorá sa v priebehu niekoľkých mesiacov stala bestsellerom.

Emocionálna inteligencia sa zrazu dostala do popredia a stala sa dôležitou a žiadanou súčasťou inteligencie človeka, teda „schopnosti čo najlepšie vyhovieť požiadavkám, ktoré na nás kladie svet.“

Emocionálna inteligencia

je schopnosť dobre vychádzať so sebou samým, ale aj s ostatnými, schopnosť vnímať, rozpoznať, chápať, ovládať a narábať s vlastnými citmi, ale i s citmi druhých ľudí. Je základom spokojnosti a vyrovnanosti človeka.

Čítajte tiež: ROZCHOD: ako dlho bolí a čo pomáha najviac?

V rámci základnej definície Salovey hovorí, že emocionálnu inteligenciu tvoria nasledujúce schopnosti, ktoré by sa mali podporovať už od detstva:

Sebauvedomenie – uvedomenie si a poznanie vlastných emócií. Náš úspech závisí od pohľadu na seba samého. Poznáte svoje emócie, viete ich pomenovať? Ako sa cítite teraz?

Sebariadenie alebo sebaregulácia – zvládanie vlastných emócií, teda schopnosť ovládať svoje pocity a nálady, správne ich používať v určitých situáciách (strach, hnev, stres...).

Sebamotivácia– schopnosť používať svoje emócie na motiváciu samého seba (vytrvalosť a usilovnosť prehlbujú EQ).

Empatia – schopnosť vnímať emócie druhých, vcítiť sa do pocitov iného človeka a chápať ich.

Umenie medziľudských vzťahov – schopnosť nadväzovať kontakty, komunikovať, spolupracovať a vychádzať s ľuďmi. Táto schopnosť sa prejavuje v prítomností ľudí a do veľkej miery závisí od našej empatie a nášho následného správania.

Prečítajte si: Jemné energie stromov. Čo charakterizuje jednotlivé stromy a ktorý vás osloví?

Veľkým plusom emocionálnej inteligencie je fakt, že nejde o vrodenú schopnosť, čiže všetky vyššie uvedené schopnosti je možné v priebehu života zdokonaľovať a vyvíjať.

Práve rozvoj tejto inteligenčnej zložky vám môže pomôcť pri dosahovaní cieľov, úspechov a životnej spokojnosti. V súčasnosti už dokonca existujú EQ kurzy pre zvyšovanie emocionálnej inteligencie.

Pobavte sa: Odroda zvaná MUŽÍKOVIA. Dámy, toto si musíte prečítať!