INTROVERT - prečo je spoločnosťou nepochopený a podceňovaný? Toto sú jeho znaky

Nina Bednáriková | 10. október 2017
INTROVERT - prečo je spoločnosťou nepochopený a podceňovaný? Toto sú jeho znaky

Vnímanie introverta je ovplyvňované spoločenskými predsudkami, o čom svedčí i fakt, že väčšine z nás sa v súvislosti s introvertom vybaví tichý, nudný a ničím nezaujímavý typ človeka.

Introverzia a extroverzia ako osobnostné rysy sú súčasťou každého človeka. To znamená, že máme znaky oboch typov osobností, jedny z nich však zvyčajne prevažujú. Na to, ktoré sú silnejšie má vplyv dedičnosť, sociálne prostredie, ale predovšektým spôsob, ako spracovávame podnety a informácie, ako rozmýšľame a konáme, či ako obnovujeme svoje sily.

Čítajte tiež: Emocionálna inteligencia - EQ: je dôležitejšia ako IQ?

Základný rozdiel medzi introvertom a extrovertom je v tom, že jeden z nich intenzívnejšie spracováva vnútorné pochody a druhý oceňuje skôr rôzne vonkajšie podnety a vzťahy k iným ľuďom. Ich vzájomná odlišnosť stanovuje určité schopnosti a slabosti, ale zároveň je prirovnávaná k odlišnosti, ktorá existuje medzi mužom a ženou.

Viete o tom, že...
typ človeka, ktorý má osobnostné črty v rovnováhe, teda je kdesi uprostred medzi introvertom a extrovertom, sa nazýva centrovert?

Jedným z rozhodujúcich vplyvov na postavenie introverta v spoločnosti je nepochybne fakt, že ich je menej a inakosť sa stretáva väčšinou s nepochopením. Extroverti totiž tvoria približne 75 % populácie. Navyše sú zrozumiteľnejší, objektívnejší a vraj použiteľnejší.

Extroverti sú zhovorčiví, milujú spoločnosť a ruch. Pokoj nie je pre nich podnetný. Naopak, tichý introvert, pre ktorého je dôležitý vnútorný svet, pokoj a vyrovnanie, vzbudzuje udivenie. Často je spoločnosťou nepochopený a podceňovaný, akoby vytláčaný na jej okraj. A pritom je len opatrnejší a hĺbavejší ako ostatní.

Pobavte sa: Odroda zvaná MUŽÍKOVIA. Dámy, toto si musíte prečítať!

Aké sú prednosti, ale aj prekážky introverta, jeho priority a potreby? Spoznajte jeho osobnosť na základe typických znakov, ktorými sa prejavuje. Možno zistíte, že i vy alebo niekto z vášho okolia máte zopár introvertných čŕt...

Znaky introverta:

  • je nespoločenský, má problémy s nadväzovaním kontaktov
  • veľkým akciám sa vyhýba, pretože v spoločnosti neznámych ľudí sa cíti neisto
  • uprednostňuje menší kolektív a malý okruh priateľov, ale má hlboké a pevné vzťahy, ktoré pretrvajú po celý život a neustále sa vyvíjajú
  • je málo komunikatívny, skôr načúva, ako hovorí
  • o súkromné záležitosti sa nedelí len tak s hocikým, nemá potrebu sa so všetkým zverovať okoliu - prejav emócií si stráži
  • o všetkom veľa premýšľa, preto mu chýba schopnosť rýchlej verbálnej reakcie
  • má rád samotu, je uzavretý do seba
  • nie je príliš spontánny, eufóriu a nadšenie zažíva len málokedy, čo mu ale nevadí, pretože istotu a stabilitu si váži viac
  • citlivejšie reaguje na okolitý svet, často podlieha stresu, čo vyvoláva podráždenosť
  • neustále analyzuje a vyhodnocuje, často sa zamýšľa nad podstatou a zmyslom čohokoľvek 
Mohlo by vás zaujímať: Párová terapia - pre koho je určená a čo od nej očakávať?