MOBBING - teror na pracovisku. Počuli ste o ňom?

Nina Bednáriková | 2. máj 2017
MOBBING - teror na pracovisku. Počuli ste o ňom?

Negatívne prejavy správania sa na pracovisku sú tabuizovanou témou, ktorej sa nevenuje dostatočná pozornosť. Možno i preto veľa ľudí nevie, čo mobbing znamená.

Pritom sa s ním väčšina z nás už zaručene stretla, či už osobne alebo sprostredkovane.

Čo je mobbing?

Mobbing je prejavom agresivity v medziľudských vzťahoch. Predstavuje najrôznejšie formy znepríjemňovania života na pracovisku zo strany kolegov alebo nadriadeného.

Často sa nazýva šikanovaním, avšak na rozdiel od klasickej šikany sa mobbing vyznačuje vysokou mierou rafinovanosti, zákernosti a skrytosti.

Podľa tzv. Leymannovho pravidla možno o mobbingu hovoriť v prípade, ak sú negatívne útoky systematické a dlhodobé, a to aspoň jedenkrát týždenne počas obdobia minimálne šiestich mesiacov.

Cieľom je obeť poškodiť, znemožniť a nakoniec vylúčiť z pracovného kolektívu, čoho súčasťou je i vylúčenie zo spoločenského života. Ide o skutočne zložitý a rozsiahly problém, ktorý je obrazom vzájomných medziľudských vzťahov a problémom celej spoločnosti, nielen jednotlivca.

Je obrazom agresivity, závisti a nenávisti, ktoré medzi ľuďmi panujú a dokážu prerásť až do psychického teroru na pracovisku. Výsledkom je zákonitý stres, napätie a tlak na psychiku človeka, ktorý každý rieši alebo nerieši po svojom. 

MOBBING a jeho prejavy

Mobbing zahŕňa rôzne formy správania sa. Ak sa stretnete s nasledujúcimi prejavmi negatívnych útokov zo strany vašich kolegov, mali by ste zbystriť pozornosť:

 • opakované, dlhodobé a agresívne správanie sa bez dôvodu, ktoré zahŕňa pravidelné a cielené psychické, verbálne (v niektorých prípadoch až fyzické) útoky, ktoré sa opakujú a naberajú na intenzite
 • zastrašovanie
 • urážky a narážky
 • výsmech, zosmiešňovanie pracovníka pred ostatnými
 • diskriminácia a izolácia
 • ohováranie, rôzne intrigy a šírenie nepravdivých informácií
 • zlomyseľnosť a záškodníctvo, tzv. podrážanie nôh
 • znevažovanie práce
 • zatajovanie alebo zadržiavanie informácií dôležitých pre výkon práce, či poskytovanie poloprávd
 • ponižovanie, znižovanie ľudskej dôstojnosti
 • osočovanie
 • upozorňovanie na slabé stránky obete, či už pracovné alebo osobnostné
 • neoprávnená kritika
 • ignorovanie
 • robenie napriek a arogancia 

Mobbing vesrus Bossing

Ak sú tieto útoky vyvíjané zo strany vášho nadriadeného, hovorí sa už o bossingu, ktorý je súčasťou mobbingu. Bossing je tzv. „mobbingom z vrchných poschodí“. Ide o psychický teror zo strany šéfa, ktorý využíva svoju pozíciu a útočí zákerným spôsobom z pozície moci a nadradenosti.

Prejavuje sa nasledujúcim správaním:

 • nespokojnosť s čímkoľvek, čo spravíte i keď vynaložíte akékoľvek úsilie
 • nadčasy a práca navyše
 • šibeničné termíny
 • neoprávnená kritika
 • nezmyselné príkazy a nesplniteľné úlohy,
 • vyhrážanie, ponižovanie, znehodnocovanie a znevažovanie práce
 • podceňovanie
 • znemožňovanie pred ostatnými kolegami
 • preraďovanie v rámci firmy na inú pozíciu
 • nadmerná kontrola, ako napr. kontrola dochádzky a plnenie povinností, odmietnutie dovolenky a pod.
 • izolácia – odopieranie kontaktu i komunikácie s ostatnými kolegami, vytlačenie z kolektívu
 • nemožnosť prezentácie seba a svojich názorov, prerušovanie a skákanie do reči 

Prečo?

Odpoveď na otázku, prečo sa dospelí ľudia uchyľujú k násilnému správaniu a k takýmto psychickým útokom na pracovisku, nie je jednoznačná. Dôvody závisia od mnohých okolností. Medzi tie najčastejšie spúšťače mobbingu patria:

 • strach
 • strach z konkurencie, z nezamestnanosti
 • ohrozenie postavenia, funkcie alebo postupu, ohrozenie obľúbenosti v kolektíve
 • rivalita, závisť
 • hlad po uznaní a úspechu
 • šikovnosť, pracovitosť, vzdelanosť – kolega, ktorý je lepší ako priemer, nie je vítaný (hlavne v kolektíve lenivejších a pohodlnejších kolegov)
 • inakosť – odlišnosť či už vo výzore, správaní, obliekaní alebo vystupovaní
 • možnosť lacného riešenia ako sa zbaviť zamestnanca bez vyplatenia odstupného 

POZOR:

Nový alebo starý kolega, pekný, či nepekný, výrazný alebo utiahnutý..., nedá sa špecifikovať, kto je najohrozenejší. Typická obeť mobbingu neexistuje, pretože obeťou sa môže stať každý.

Nikdy neviete, kedy sa práve vy stanete pre niekoho nepohodlným kolegom či zamestnancom. Navyše mobbing je prítomný všade, či už v súkromnej alebo v štátnej sfére.

Môže vás tiež zaujať: Ste obeťou STALKINGU?