Prečo by sme nemali podceňovať kvalitu vzťahov na pracovisku?

Diana Mašlejová | 17. Mar 2017
Prečo by sme nemali podceňovať kvalitu vzťahov na pracovisku?

Príjemné prostredie, vzájomná pomoc, tolerancia a pochopenie, priateľské správanie... Asi tak nejako by sme v skratke mohli charakterizovať základné piliere ideálneho pracovného kolektívu.

Vitaj v kolektíve!

Stres, duševná vyčerpanosť, neprimerané množstvo pracovných povinností – to sú len niektoré z faktorov, ktoré ovplyvňujú náš pracovný výkon a správanie v zamestnaní. Niekedy sa zdá, že ide o začarovaný kruh.

Nekomfortné podmienky na prácu negatívne ovplyvňujú správanie a vzťahy, no zlé vzťahy taktiež zhoršujú pocit na pracovisku a môžu nabúrať samotný výkon. Naopak, dobrý a priateľský kolektív významne zlepšuje komfort v zamestnaní a prispieva k pracovnej zanietenosti.

Čítajte tiež: Prečo je dobré cítiť sa v pracovnom kolektíve dobre?

Psychologička Katarína Dobrovodská hovorí, že „pracovisko je ešte aj v súčasnosti miestom, kde sú spolu na jednom mieste ľudia, ktorí by sa za iných okolností zrejme nestretli, respektíve, nemali by príležitosť sa spoznať.

Podobná situácia je napríklad v školských triedach, kde deti musia spolu existovať v skupinách, v akých by za prirodzených okolností neboli.

Nepodceňujte kvalitu vzťahov na pracovisku

Správanie na pracovisku sa riadi jednak určitými morálnymi a etickými zásadami, zároveň má každé pracovisko svoje špecifiká. Tie vyplývajú často z filozofie zamestnávateľa.“ Kvalitu vzťahov v zamestnaní by ste v každom prípade nemali podceňovať. V prípade, že sa medzi kolegami cítite nepríjemne, máte pocit izolovanosti, či dokonca nepriateľstva, je načase sa so situáciou popasovať a začať analyzovať, čo vám chýba a čo potrebujete.

„Pracovný kolektív je veľmi významným faktorom efektivity práce a má vplyv na podávaný výkon najmä v spoločnostiach, kde sa pracuje na zadaných úlohách v tímoch. Niektorí ľudia sú skôr individualisti a majú potom ťažkosti napríklad s tým, že hodnotenie a výsledok je skupinový. Stáva sa, že sa snažia vyniknúť a robia kolegom rôzne prekážky.

Samozrejme, v prípade, že na pracovisku vládne napätá atmosféra a človek sa pomaly obáva pozdraviť sa, prípadne vidí, že ostatní ho nerešpektujú, sa môže negatívne zmeniť postoj k samotnej práci. No ak je to práca, ktorá ho skutočne napĺňa, je namieste zamyslieť sa nad zmenou a hľadaním si zamestnania s rovnakou náplňou, no iným kolektívom,“ radí psychologička.

Mohlo by vás zaujímať: Klebety a ohováranie. Prečo sú také obľúbené?

Nie každý konflikt je však neriešiteľný a dokonalé pracovné prostredie neexistuje. Dôležité je uvedomiť si, čo od kolektívu očakávate a ako vy sami môžete prispieť k príjemnej a vzájomne prínosnej atmosfére.

„Ideálne pracovisko by bolo zrejme také, kde by sme konali v zhode so svojimi vlastnými hodnotami, nakoľko by tieto zdieľali aj kolegovia a nadriadení. Samozrejme, ako vo všetkých vzťahoch, tak aj vo vzťahoch na pracovisku vzniknú situácie, keď je prospešné prispôsobiť sa okolnostiam, podmienkam, či možnostiam.

Problém však nastáva v prípade, že častejšie dochádza k diskrepancii (rozdielu) medzi tým, čo máme vnútorne zadefinované ako cieľ, prostriedok či hodnotu, a tým, čo je od nás očakávané, že vyprodukujeme.

Ak sa teda požiadavky a hodnoty zamestnávateľa či kolegov často a veľmi líšia od našich vnútorných presvedčení, ani jedna strana nemá taký konečný produkt, aký by mohol byť v prípade, že by tieto boli v zhode.“

Pokiaľ sa v zamestnaní nachádzate práve v tomto štádiu, zrejme vám na dvere klope otázka „čo s tým“. Jednoznačnú odpoveď si môžete dať iba vy, no bezpochyby platí pravidlo „dvakrát meraj a raz strihaj“.

 Mohlo by vás zaujímať: 10 typov ako zažívať úspech alebo keď práca prináša radosť