Pomoc, prenasleduje ma! Nebezpečný STALKING, počuli ste o ňom?

Nina Bednáriková | 4. november 2016
Pomoc, prenasleduje ma! Nebezpečný STALKING, počuli ste o ňom?

Anglický výraz stalking možno preložiť ako lovecký, poľovačka, či stopovanie. A presne to i znamená. Netýka sa však zvierat, ale ľudí.

Stalking je nebezpečné stopovanie a prenasledovanie verejne známej alebo blízkej osoby. Správanie, ktoré ani u nás nie je neznámou, začína nevinne, môže však končiť doslova pekelne. Účinnú ochranu obetí môže zabezpečiť predovšetkým informovanosť, preto vám prinášame tento článok.

Nebezpečnosť stalkingu spočíva v dlhodobom prenasledovaní, kontaktovaní, narúšaní súkromia obete, ktoré prechádza až do atakov vo forme vyhrážok, vulgarizmov, poškodzovania majetku a rôznych nepríjemných odkazov. Tie môžu vyústiť až do posadnutia, agresie a fyzického násilia.

Charakteristické znaky stalkingu:

 • neustále telefonáty, sms, maily a akékoľvek iné kontaktovanie a vyhľadávanie blízkosti prenasledovanej osoby proti jej vôli, príp. kontaktovanie ostatných príbuzných a rodinných príslušníkov
 • fyzické prenasledovanie a narúšanie súkromia
 • slovné až fyzické útoky, výhražky rôzneho druhu
 • poškodzovanie majetku
 • prenasledovanie je dlhodobé a naberá na intenzite 

“.. moja ignorácia jeho primitívneho správania dospela až k tomu, že ma jedného dňa prenasledoval autom, vytláčal z cesty, až mi nakoniec cestu skrížil a pár sekúnd ma blokoval a nepríčetne na mňa pozeral.“

Dôsledky stalkingu

Ďalšie znaky, na základe ktorých je možné rozpoznať, že ide o stalking, sú rozhodne dôsledky takéhoto prenasledovania, ktorými sú predovšetkým neistota, pocit ohrozenia a strach o vlastné bezpečie.

Dlhodobý nátlak môže znížiť kvalitu vášho života a spôsobiť napríklad aj:

 • psychické problémy
 • stres, depresie, úzkosť, poruchy spánku...
 • sociálne problémy
 • nedôvera k ľudom a sociálna izolácia
 • majetkové škody
 • zničenie, poškodenie vozidla, pneumatík, nehnuteľnosti a pod.
 • fyzické ujmy– útoky na osobu, ublíženie na zdraví

Kto je stalker a kto je obeť?

Stalker je nevyspytateľný agresor, ktorý môže trpieť psychickými problémami. Doslova číha na svoju obeť, zbiera o nej informácie, ktoré potom využíva na rôzne útoky.

Prenasledovateľom aj obeťou môže byť v podstate ktokoľvek, bez obmedzenia veku či spoločenského postavenia. Vo väčšine prípadov je však stalkerom muž a obeťou žena. Častokrát sa vyskytuje v prípade opustených či ohrdnutých partnerov, ktorí nedokážu zvládnuť odmietnutie a utápajú sa v nenávisti, zlosti a pocite krivdy.

Môže ísť o prípad bývalých partnerov, o celebritu a obdivovateľa, o susedov, známych, ale aj o ľudí, ktorí sa poznajú len virtuálne – internet poskytuje pre stalking ideálne podmienky. Pritom stalker nemusí byť vždy odhalený.

"Od 1.9.2011, je stalking upravený v našom Trestnom zákone ako nebezpečné prenasledovanie".

Pomoc pre obete stalkingu

To, že v prípade stalkingu je ťažké domáhať sa ochrany a pomoci zo strany úradov už neplatí. V roku 2011 sa aj Slovensko zaradilo medzi krajiny, v ktorých je možné stalkera za jeho správanie trestne stíhať. Vďaka novele, účinnej od 1.9.2011, je stalking upravený v našom Trestnom zákone ako nebezpečné prenasledovanie.

Ustanovenie § 360a Trestného zákona hovorí:

„(1) Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že

a) sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe,

b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje,

c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli,

d) zneužije jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo

e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.“

 Čítajte tiež: Ste obeťou STALKINGU?