Staňte sa súčasťou príjemného pracovného kolektívu

Diana Mašlejová | 14. november 2016
Staňte sa súčasťou príjemného pracovného kolektívu

Existujú jednotné návody, ktoré nám umožnia cítiť sa v pracovnom kolektíve príjemne a mať tak podmienky na kvalitný výkon?

Ako sa stať súčasťou príjemného pracovného kolektívu?

Existujú jednotné návody, ktoré nám umožnia cítiť sa v pracovnom kolektíve príjemne a mať tak podmienky na kvalitný výkon?

Koučka Mária odpovedá, že „každý človek je jedinečný. Preto si nemyslím, že by existoval univerzálny postup, ktorý ak dodržíte, budete v novom kolektíve obľúbeným.

Existujú však isté zásady, ktorých uplatnenie by nám mohlo pomôcť. Za najdôležitejšie považujem to, aby človek dbal na prvý dojem (takzvaný haló efekt). Snažte sa preto už prvý deň v práci pôsobiť čo najviac prirodzene. Ak budete sami sebou, umožníte tým okoliu vytvoriť si správny prvý dojem. Noví kolegovia navyše nebudú mať problém si vás správne zaradiť.

Ak máte do tímu zapadnúť, tak by ste mali byť jedine taký, aký naozaj ste. Ľudia nemajú radi pretvárku. Ak sa v práci spočiatku necítite príjemne, je dobré si uvedomiť, že to môže byť spôsobené stresom. Nástup na nové pracovisko považujú mnohí psychológovia za veľmi záťažovú situáciu.

Prečítajte si: Máte novú prácu? Hlavne, ostante sami sebou!

Človek si potrebuje osvojiť nové pracovné postupy, často prežíva napätie z toho, že vníma nerovnováhu medzi jeho schopnosťami a požiadavkami, ktoré sú kladené. Toto všetko je sprevádzané snahou zapadnúť.

V prípade, že si všetky tieto aspekty uvedomíte, no napriek tomu sa v tíme nových ľudí necítite príjemne, je vhodné dôkladne zanalyzovať stav. Snažte sa identifikovať, čo konkrétne vaše nepríjemné pocity spôsobuje a čo treba zmeniť, aby ste boli spokojný. Skúste sa sám seba spýtať – „čo sa má zmeniť, aby som sa v práci cítil príjemne?“. Pokiaľ sa vám podarí zistiť, že situáciu dokážete zmeniť, pokúste sa o to. Pokiaľ nie, môžete zaujať iný postoj. Dôležitá je pritom aj psychohygiena a vyváženosť medzi prácou a oddychom.

"Vzťah nadriadený-podriadený považujeme v praxi za dôležitý faktor celkovej životnej spokojnosti človeka". 

Považujem za dôležité podotknúť, že odchod z práce spôsobený tým, že sa v nej necítite komfortne, netreba vnímať ako osobné zlyhanie. Práve naopak. Veď niekedy je múdrejšie odísť a nájsť si zamestnanie, ktoré bude spĺňať všetky pre vás dôležité atribúty, ako sa trápiť niekde, kde vám to nevyhovuje.“

Myslite na seba, spoznajte sa

Koučka Mária Javorová dodáva, že „z praxe koučov vieme, že aj Slováci často vymenia lepšie platenú prácu za slabšie finančne ohodnotenú práve preto, že sa v nej necítia príjemne.

Vzťahy medzi kolegami, ako aj vzťah nadriadený-podriadený považujeme v praxi za dôležitý faktor celkovej životnej spokojnosti človeka. Základom je poznať, čo daného človeka motivuje.

Len vy a jedine vy viete, čo je pre vás dôležité. Nesnažte sa preto plniť očakávania iných, ale majte odvahu byť takým, akým v skutočnosti ste. 

Nijakí dvaja ľudia nie sú rovnakí, preto treba rátať s tým, že aj ich motivácia je rozdielna. Všeobecne platí, že je lepšie, ak v sebe človek odhalí vnútornú motiváciu k pracovným výkonom. Ukazuje sa totiž, že finančná odmena niekedy ako motivácia nestačí. Na to, aby človek odhalil, čo ho motivuje, potrebuje poznať svoje hodnoty, aby vedel, čo je pre neho naozaj dôležité, čo ho ťahá vpred. Preto vo svojej práci kouča často pracujeme práve s hodnotovým rebríčkom klienta.“

Len vy a jedine vy viete, čo je pre vás dôležité. Nesnažte sa preto plniť očakávania iných, ale majte odvahu byť takým, akým v skutočnosti ste. Pomôže to nielen vašim osobným vzťahom, ale aj vzťahom na pracovisku. Buďte nápomocní a eliminujte ohováranie kolegov, či nadriadených. Vašou motiváciou by mal byť v prvom rade pracovný výkon ako taký a snaha o čo najlepšie výsledky.

Prečítajte si aj tieto súviasiace články:
Prečo je dobré cítiť sa v pracovnom kolektíve dobre?
Týchto chýb sa v novom zamestnaní vyvarujte